– Kan produsere geotermisk elektrisitet i Nordsjøen til 45 øre/kWh

– I 1997 gjennomførte SINTEF Energi på oppdrag av ELI AS, med støtte fra BP Norge, en studie som bekrefter produksjonskostnader på 45 øre per kWh ved å installere et geotermisk kraftverk på en eksisterende oljeplattform, der varmt vann skilles fra oljen.

– Ved å trekke fra drivstoff- og CO2-avgifter var den beregnede kostnaden nede på 1,2 øre per kWh, sier Einar Langset som er senior elektroingeniør og direktør i ELI AS til Tekniske Nyheter.

I 1998 ble det vurdert å bygge et pilotkraftverk på Ula-plattformen. Det kunne ha produsert opptil 10 MW elektrisitet netto. Foto: BP Norge © BP p.l.c

Hovedproduktet til selskapet er det miljøvennlige elektrisitetskraftverket ELI Mark2 ©® som er modulbygget på land beregnet for bruk på offshore oljeinstallasjoner, samt teknologien for boring av brønnsløyfer som utnytter varmen i det separerte brønnvannet (brien) fra olje- og gassbrønner.

– SINTEF-rapporten fra 1998 konkluderte med at utbygging av et ELI-kraftverk var ”svært interessant” fra et økonomisk ståsted, sier Langset.

Utviklingen innen energi og miljø har gjort geotermiske kraftverk mer lønnsomme nå i 2014, enn de var i 1998. – I Storbritannia er det satt i drift et pilotprosjekt med varme fra vannet i dype brønner, i byen Stoke on Trent. Prosjektet har vist lovende resultater, sier Langset. – Også i Australia er det bygget et pilotanlegg som viser meget gode resultater, men det er i USA at utviklingen går raskest og flest geotermiske kraftverk er bygget.

– Kan trolig erstatte den fossile elektrisitetsproduksjonen i Nordsjøen

– Det er trolig mulig å erstatte den fossile elektrisitetsproduksjonen i Nordsjøen med elektrisitet fra geotermisk energi, mener Langset. – Jeg må ta forbehold om de forskjellige oljefeltene har mer eller mindre varmt vann under oljereservoaret eller i lommefeltene. Det er mye mer varmt vann enn hva det er av hydrokarboner, olje og gass.

– I jordskorpens første 9 000 meter er det 50 000 ganger mer geotermisk energi enn det er av energi fra olje og gass, ifølge energidepartementet i USA, sier Langset. – Og denne energien er fornybar.

 

Prinsippskisse av elektrisitetsproduksjon på en oljeplattform. Kilde: Eli AS

– På norsk sokkel er det boret tusenvis av brønner. I mange av disse brønnene strømmer det opp mer vann enn olje. Oljeselskapene har boret fiks ferdige geotermiske anlegg, som bare mangler kraftstasjonen på toppen, sier Langset. – Bare i USA er det 2,5 millioner oljebrønner.

– Kan være fremtiden for Norge som energinasjon

Det vil være lønnsomt å produsere elkraft på norsk sokkel dersom vannet som hentes opp holder en temperatur på minst 130 °C og er under trykk. Disse fysiske betingelsene er til stede i mange brønner på sokkelen i dag. – Geotermisk energi i Nordsjøen kan være fremtiden for Norge som energinasjon, sier Langset.

Han sier at det også er geysir varmekilder på Svalbard som kan gi miljøvennlig oppvarming og elkraft. Dette påpekte han i sine studier ved Rogalandsforskning i 1994.

Langset sier han er svært glad for framskrittene som gjøres innenfor geotermisk energi på land i Norge. Borekostnadene er langt lavere på land enn i havet. – Men ved å benytte oljeplattformene som er bygget, og brønnene som allerede er boret og nedbetalt, kan kostnadene for offshore elproduksjon bli lavere enn hva vi kan få til på land, sier han. – Det er også offshore at Norge må redusere CO2-utslippene.

– I 1998 ble det vurdert å bygge et pilotkraftverk på Ula-plattformen. Det kunne ha produsert opptil 10 MW elektrisitet netto. Da var strøm til pumper fratrukket. Produksjonen av varmt vann som kom opp sammen med olje, var på Ula-plattformen cirka 800 m3 per time, og temperaturen var 130 grader Celsius. Tre forskjellige kraftverkkonsepter ble beregnet, sier Langset.

– Det er gjenbruk av nedbetalte brønner og installasjoner, eller i symbiose med oljeproduksjon, som gjør geotermisk elektrisitetsproduksjon på sokkelen til en historisk mulighet, sier Einar Langset.

– Nye boremetoder som er raskere og rimeligere, er i framgang. Dagens oljeindustri kan få et nytt bein å stå på i framtida. Dette er bærekraftige arbeidsplasser og miljøvennlig elkraftproduksjon, sier Langset.

– Når Storbritannia i Stoke on Trent har bygget et pilotanlegg, burde Norge kunne bygge et pilotanlegg offshore på en egnet plattform, sier Langset.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 11/2014. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB