Skal levere batterilagringssystem på 2 MW

ABB har vunnet en ordre fra DONG Energy på leveranse av et batterilagringssystem på to megawatt (MW) for å støtte integrasjon og overføring av kraft fra Burbo Bank offshore vindpark nær Liverpool i Storbritannia. Vindparken på 90 MW har vært i drift siden 2007 og kan forsyne inntil 80 000 britiske boliger med strøm.

Det er første gang en offshore vindpark integrerer et slikt energilagringssystem for å stabilisere frekvensen på kraftnettet i Storbritannia, melder ABB.

ABBs innovative batterilagringsløsning bidrar til stabil og pålitelig vindkraft for inntil 80 000 britiske hjem (ill. DONG Energy).Bilde: Burbo bank offshore

National Grid, som tilsvarer norske Statnett, opererer kraftnettet med en frekvens på 50 Hertz (Hz) for å sikre stabilitet og kvalitet på kraftforsyningen. Nettfrekvensen er avhengig av balansen mellom forsyning av kraft og lastbehovet. Integrasjon av store mengder variabel vindkraft øker kompleksiteten sett fra et forsyningsståsted og kan resultere i frekvensvariasjoner som påvirker kraftforsyningen og elektrisk utstyr. ABBs batterilagringsløsning vil bidra til å stabilisere nettfrekvensen og støtte pålitelig kraftforsyning fra vindparken.

– Vi er glade for å implementere denne innovative løsningen som muliggjør integrasjon av ren vindkraft uten å gå på akkord med nettstabilitet og strømkvalitet for utstyret som benytter kraften, sier Giandomenico Rivetti, leder for høyspenningsprodukter i ABBs divisjon Power Grids.

– Energilagring spiller en nøkkelrolle i evolusjonen av kraftnettet og er et strategisk fokusområde for ytterligere å styrke vår posisjon som foretrukken partner for et sterkere, smartere og grønnere kraftnett.

– Behovet for fleksibilitet i kraftnettet øker stadig. Som en ledende leverandør av lavkarbonenergi setter vi pris på å være en del av løsningen for å lage kraftsystemet smartere og hjelpe National Grid med håndteringen av nettstabiliteten, forteller Ole Kjems Sørensen, leder for blant annet partnerskap i DONG Energy.

Publisert: 23.9.2017

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB

Admin