Aktuelt

Daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse. Foto: Grønn Byggallianse Daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse. Foto: Grønn Byggallianse

– 70 prosent av utslippene i bygg og anlegg kommer fra nye bygg

– Tar vi med både bygg og anlegg så står det som bygges nytt for 70 prosent av utslippene, selv om vi bygger bare 1 til 2 prosent nytt hvert år. De resterende 30 prosent kommer fra drift av eksisterende bygg.

Dette sa daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse da hun åpnet Årets grønne driftskonferanse som gikk av stabelen 4. november.

– Årsakene til at det er sånn, er at det er mye klimagassutslipp forbundet med produksjon og transport av nye materialer. Vi må jobbe med både energieffektivisering og det å velge materialer med lave utslipp. Men det beste vi kan gjøre er å ta vare på de byggene vi har, istedenfor å bygge nytt, sa Bramslev.

– Det å rive mindre, og foredle eksisterende bygningsmasse, er et veldig viktig tiltak for å redusere utslipp. Dette vil bidra til en sirkulær økonomi, eller for å si det på godt norsk, «ta vare på de ressursene vi har, og lukk kretsløpet», sa Bramslev. – Det å ta vare på materialressurser er også veldig viktig. Det vil si å ikke kaste så mye, men å ta vare på materialressursene i større grad.

Bramslev mener vi må bli flinkere til å gjenvinne materialer. 90 prosent av treverket som tas ut og skal kastes, går til energigjenvinning og fyrer opp fjernvarmeanleggene våre. – Det er bedre enn å fyre med olje, men i og med at det begynner å bli knapphet på ressurser, så er vi nødt til å gjenvinne materialene i større grad, sa hun.

Kuttpotensialet i bygg og anlegg er like stort som utslippene fra alle personbiler

– Vi snakker om den "glemte klimakjempen" fordi det er veldig mye snakk om andre sektorer. Men i vår sektor er det mye vi kan gjøre for å løse klimautfordringene, sa Bramslev.

– Vår sektor bidrar til 16 prosent av alle klimagassutslippene i Norge. Ser vi bort fra det som slippes ut til fakling offshore, så er det faktisk en fjerdedel av alle utslippene som kommer fra vår sektor, sa Bramslev. I tillegg kommer utslipp fra utenlandske byggevarer vi kjøper og bruker i norske bygge- og anleggsprosjekter. – Vi mener det er mulig å halvere utslippene knyttet til norske bygg og anlegg, og det tilsvarer utslippene fra alle personbiler.

Gode driftere avgjørende

– Når vi snakker om bærekraftige bygg, så snakker vi om bygg som er bra for miljøet, lommeboka og helsa. Her spiller drifterne en veldig viktig rolle, sa Bramslev.

– Gode driftere er helt avgjørende når det gjelder det å følge opp helse og trivsel for alle de som skal bruke byggene. Det er viktig å ha god kommunikasjon med brukerne og styre de tekniske anleggene slik at bygget har god driftskvalitet og temperatur, sa Bramslev. – Dette er den viktigste delen av hverdagen til drifterne i tillegg til å drive med energieffektivisering og avfallshåndtering.

– Drifterne gjør en kjempejobb når det gjelder å gjøre byggene gode for miljøet, for lommeboka og for helsen. Det gjelder både nye og gamle bygg, sa Bramslev.

 

 

 

Relaterte saker

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no