Aktuelt

Kun syv danske datasentere utnytter overskuddsvarmen

Per i dag leverer kun syv danske datasentre sin overskuddsvarme til fjernvarmeselskaper. Dansk fjernvarme vil ha langt flere datasentere i gang med overskuddsvarme, men ser også datasentere som en risikabel partner.

Dette melder GridTech ifølge Dansk Fjernvarme.

Det er bransjeorganisasjonen Datacenter Industrien som står bak en undersøkelse, som dekker i alt 64 sentere rundt om i Danmark. Samtidig forventes mange nye datasentere å åpne i Danmark de kommende årene, og ifølge Energistyrelsens seneste framskrivning vil strømforbruket i datasentere, og dermed mengden av over- skuddsvarme, mer enn ni- dobles frem mot 2030.

Stabil leveranse året rundt

– Datasenterenes overskuddsvarme er en fremragende varmekilde, fordi de kan levere en stabil temperatur året rundt til fjernvarmeselskapenes varmepumper. Og så passer de litt mindre datasentere, som det nå ser ut til at vi får flest av, også bedre inn i fjernvarmedriften, fordi deres varme ikke kommer til å fylle for mye av produksjonsmiksen, sier analysesjef hos Dansk Fjernvarme, Jesper Koch.

Nettopp frykten for å bli avhengig av én type varmekilde, som for eksempel overskuddsvarme, kan være en faktor som også i fremtiden vil gjøre at fjernvarmeselskapene ikke utnytter overskuddsvarme fra datasentere fullt ut. Det er ganske enkelt for risikabelt, mener Jesper Koch.

– De investeringer hver part skal gjøre i forbindelse med å nyttiggjøre seg overskuddsvarme fra datasentere, avskrives jo over mange år. Hvis datasenteret i mellomtiden flytter eller av en eller annen grunn er nødt til å stenge, så risikerer fjernvarmeselskapet å stå tilbake med regningen, og den blir sendt videre til forbrukerne i form av høyere varmepriser, sier Koch.

 

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no