Aktuelt

Aktuelt

Får 62,1 millioner til banebrytende biokarbonprosjekt

- Eramets pilotprosjekt er et spennende initiativ som viser vei for utslippskutt innen manganproduksjon både nasjonalt og globalt. Vi er avhengige av en slik teknologiutvikling hos framoverlente bedrifter, for å kutte utslipp og opprettholde konkurransekraften til norsk industri i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Eramet Norway satser på å introdusere nyutviklet og sertifisert biokarbon i ovnene allerede på slutten av neste år. Foto: Eramet Norway

0,4 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon satt i drift

I tredje kvartal 2021 ble det satt i drift 0,4 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon. NVEs oversikt viser at det er 5,5 TWh kraftproduksjon under bygging, og 4,1 TWh av dette er forventet satt i drift i løpet av 2021.

Palmafoss kraftverk. Foto: Lars Midttun, NVE

Nedgang i klimagassutslippene for 2020

De endelige utslippstallene fra Statistisk sentralbyrå viser at de norske utslippene gikk ned med 3,5 prosent i 2020 fra 2019. – Men tallene forteller oss at vi trenger større tempo i omstillingen, sier klima- og miljøministeren.

40 nye industriprosjekt får Enovastøtte

Enova gir til sammen 40 millioner kroner i støtte til 40 klima- og energisatsinger i industrien. Tilsagnene for søknadsfristen som gikk ut 1. oktober, går til prosjekt innenfor spillvarme, elektrifisering av fossile mekaniske arbeidsprosesser, batterier pluss landstrøm og utredning av klima- og energitiltak.

Enova har de siste 15 månedene støttet nærmere 250 prosjekter i industrien med 200 millioner kroner gjennom støtteprogrammet Klima- og energisatsinger i industrien.

Elavgiftskutt er en forspilt mulighet

Å dele ut 2,9 milliarder kroner i elavgiftskutt er ikke veien å gå hvis målet er langsiktige, lavere strømpriser for folk flest, mener Norsk Fjernvarme.

Kuttet i elavgiften er en forspilt mulighet, mener daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme. Foto: Norsk Fjernvarme

Fire nye FutureBuilt-prosjekter

Nå kommer forbildeprosjektene i de nye FutureBuilt-kommunene. I Lillestrøm er det signert avtale med tre prosjekter: Energihuset, Skjærva skole + Langhuset og Langbrygge. I Nordre Follo skal Ski Vest ungdomsskole bygges. – Vi gleder oss til å begynne det konkrete samarbeidet med de to yngste partnerkommunene i FutureBuilt, sier daglig leder Birgit Rusten i FutureBuilt.

Foto: FutureBuilt

– Fornybarpris til nytt energibygg i verdensklasse

Ambisjonen til Norsk Kylling AS har vært å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg. Under åpningen av fabrikken torsdag 21. oktober, fikk adm.dir. Kjell Stokbakken og Ole Robert Reitan i Rema Fornybarprisen av Energi Norge.

Den nye fabrikken til Norsk Kylling. Illustrasjon: Rema

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no