Aktuelt

Aktuelt

Skur 38 isoleres med aerogel kalkmørtel

Skur 38 viser at isolering og bygningsvern ikke er motsetninger. Oslo Havn er godt i gang med å rehabilitere det bevaringsverdige bygget på Vippetangen, og isoleringspuss med aerogel skal sørge for høy isoleringsytelse.

 Matthias Weise, formann og murmester i Oslo Murmesterbedrift, i full gang med å påføre isoleringspuss med aerogel. Foto: Hans Kristian Hagen Riise/Oslo Havn

Kun syv danske datasentere utnytter overskuddsvarmen

Per i dag leverer kun syv danske datasentre sin overskuddsvarme til fjernvarmeselskaper. Dansk fjernvarme vil ha langt flere datasentere i gang med overskuddsvarme, men ser også datasentere som en risikabel partner.

Nå skal strømprisen ned igjen

September 2021 bød på den høyeste månedsprisen i Norden noensinne. Men skal vi tro markedet, kan denne rekorden bli stående en stund. Markedsprisene for leveranse frem i tid viser nemlig lavere kraftpriser.

Foto: Entelios

GeoTermos nominert til innovasjonspris

GeoTermosen på Fjell i Drammen er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris for 2021. Det unike systemet er konstruert som et ”gratis» kraftverk”, som skal levere 350 MWh varme gjennom vinterhalvåret. 

En GeoTermos skal levere varme til Fjell skole i Drammen. Foto: Bygg Reis Deg

Enova støtter 28 nye industriprosjekter

Enova gir 31 millioner kroner i støtte til 28 klima- og energisatsninger i industrien til prosjektene som hadde søknadsfrist 13. august. De ulike prosjektene fordeler seg mellom spillvarme, utfasing av fossil varme og hybride løsninger med dieselaggregat og batteriløsninger til fôrflåter i oppdrettsnæringen.

Flere av prosjektene handler om hybride løsninger med dieselaggregat og batteriløsninger til fôrflåter i oppdrettsnæringen. Foto: Enova

Statkraft inngår kraftavtale med Neste

– Statkraft og industriselskapet Neste har signert en 10-årig kraftkjøpsavtale (PPA) som gjør det finske selskapet i stand til å redusere sine klimagassutslipp ved hjelp av nybygd, finsk vindkraft.

Øker gasseksporten for å levere til et stramt europeisk marked

Equinor og partnere øker gasseksporten fra norsk sokkel for å forsyne det stramme europeiske gassmarkedet. Produksjonstillatelsene for Oseberg- og Troll-feltene for gassåret som starter 1. oktober, øker med 1 milliard kubikkmeter (bcm) for hvert av feltene sammenliknet med inneværende gassår.

Helge Haugane, direktør for gass- og krafthandel i Equinor. Foto: Arne Reidar Mortensen/Equinor ASA

Første elektriske flylader godkjent av EU

Skycharge, fra energistyringsselskapet Eaton, er verdens første elektriske flylader som har fått godkjenning av Det europeiske byrå for flysikkerhet (European Union Aviator Safety Agency).

Foto: Eaton

Mer varme fra supermarkeder og datasentere

I Danmark skal mer varme i fremtiden komme fra supermarkeder og datasentere. Det har blitt sikret med en politisk avtale som skal sikre at overskytende varme fra blant annet kjøleanlegg og servere ikke går tapt, men i langt høyere grad ender i fjernvarmerørene.

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no