Aktuelt

Aktuelt

Åpne bekker redder byene fra oversvømmelse

Gjenåpning av bekker som er lagt i rør reduserer risikoen for oversvømmelse, men bekkeåpning er en omfattende prosess med flere fallgruver. SINTEF og Trondheim kommune har derfor utviklet en veileder for planlegging og gjennomføring.

Åpning av bekker er et godt klimatilpasningstiltak. Ilabekken i Trondheim ble åpnet i 2008. Foto: SINTEF

Ny veileder for kartlegging av ombruk

Å bruke byggematerialer om igjen, er et viktig klimatiltak. På Arendalsuka lanserte Statsbygg og Grønn Byggallianse en ny veileder for bestilling av ombrukskartlegging før riving og rehabilitering av bygg.

Hulldekker fra det gamle regjeringskvartalet skal brukes på nytt i den nye storbylegevakten i Oslo. Foto: Veidekke

Skal kartlegge klimarisikoen i 90 Entra-bygg

Norconsult har inngått en avtale med Entra om å kartlegge klimarisikoen i Entras mer enn 90 eiendommer. Dette er et ledd i Entras arbeid med å identifisere porteføljens risiko for klimapåvirkning, både fra dagens klima, men også fra fremtidige klimaendringer.

Powerhouse Kjørbo omfattes av klimarisikokartleggingen Norconsult skal gjennomføre for Entra. Foto: Entra, Lars Petter Pettersen

Bruk byggene vi allerede har

Bruk byggene vi allerede har, og kutt klimagassutslipp. Det er de viktigste anbefalingene Statsbygg og klimanettverket Skift overleverte til kommunalminister Nikolai Astrup under Arendalsuka.

De administrerende direktørene Harald Nikolaisen i Statsbygg og Bjørn Haugland i Skift overleverte Skiftnotatet for bygg og eiendom til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) under Arendalsuka. Foto: Statsbygg

Styrker søknaden til EUs Innovasjonsfond

Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt har redusert søknadsbeløpet fra 290 millioner euro til 180 millioner euro i søknaden til EUs Innovasjonsfond. Dette vil vesentlig styrke prosjektets mulighet til å tildeles EU-midler fra Innovasjonsfondet, i skarp konkurranse med andre europeiske prosjekter.

Fortum - EA - Klemetsrud. Foto: Einar Aslaksen

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no