Aktuelt

Aktuelt

Skal utrede energibrønner på 2000 meter

Store Norske fikk nylig tildelt 800 000 kroner fra Enova, for å se på utvinning av dyp bergvarme i Longyearbyen. I samarbeid med Geothermal Energy Nordic (GTML) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) skal Store Norske utrede om det kan bli lønnsomt å forsyne nybygget til Svalbard folkehøgskole med bergvarme.

Skisse: Store Norske

Norges første bygg med leirebetong

Skur 38 var først ute med hypermoderne, stålarmert betong i 1915. Mer enn hundre år senere er bygget igjen i tet, denne gangen som Norges første bygg med leirebetong.

Skur 38 er i tet som Norges første bygg med leirebetong. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn

14,1 TWh under bygging i elsertifikatsystemet

Per 1. april 2021 er det satt i drift, og godkjent, anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 6,4 TWh. Av dette er 29,3 TWh bygget i Sverige og 17,1 TWh i Norge. 

Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, samt i Sveriges mål om ytterligere 18 TWh til 2030, melder NVE.

Vil bidra aktivt til det grønne skiftet  

Mallin tilslutter seg “Strakstiltakene” som er eiendomsbransjens viktigste grønne løfte til samfunnet. - Dette vil hjelpe oss til å drive bransjens miljøarbeid videre, sier administrerende direktør Arne Medlien.

Mallins adm. dir. Arne Medlien og eiendomsdirektør Gregers Barfod. Foto: Mallin AS

Verdens første CO2-frie gipsplate- fabrikk

Verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk vil stå klar i Fredrikstad ved årsskiftet 2022/2023. Det er klart etter at Enova gir 71,2 millioner kroner i støtte til Gyproc for bygging av en helt ny produksjonslinje ved fabrikken.

Verdens første CO2-frie gipsplate- fabrikk

Fjernvarmeforbruket ned 8,5 prosent i 2020

Etter mange år med mer bruk av fjernvarme, var det en nedgang i fjor. Dette har sammenheng med at 2020 er det varmeste året som noensinne er registrert, og også det nest våteste.

Fjernvarmeforbruket ned 8,5 prosent i 2020

Hever grønne ambisjoner for bransjen

Eiendomsbedrifter har de siste fem årene forpliktet seg til grønne strakstiltak. – Tiden er moden for å høyne ambisjonene, og nå starter vi arbeidet med strakstiltak versjon 2.0, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Foto: Sturlasson

Skal forske seg til mindre avfall i kommunale byggeprosjekter

Gjennom bedre planlegging og målrettet oppfølging av prosjekter, skal avfallet fra byggeaktiviteter mer enn halveres. I samarbeid med SINTEF skal Omsorgsbygg Oslo KF og Asker og Bærum kommuner utvikle anskaffelser som kan redusere avfallsmengden i de kommunale byggeprosjektene.

Foto: Marte Svenneby/Omsorgsbygg

– Bærekraft er lønnsomt

Citycon er blant Europas klimaledere ifølge en liste utarbeidet av Financial Times og det tyske forskningsinstituttet Statista. Listen viser de europeiske selskapene som har redusert klimagassutslippene mest i forhold til inntektene.

Bærekraft er sentralt på Trekanten i Asker. Grønn transport, utvikling av kollektivknutepunkter og satsing på fornybar energi er noen av elementene når Citycon utvikler Trekanten Senter i Asker. Illustrasjon: Embark/Tegmark

1.7 millioner til pilotprosjekt innenfor aluminiumsproduksjon

Enova støtter Storvik AS med 1,7 millioner til et pilotprosjekt innenfor aluminiumsproduksjon. Storvik ønsker å gjenvinne ressurser fra brukte katoder som i dag ikke blir gjenvunnet. Pilotprosjektet skal gjennomføres ved Alcoa sitt smelteverk i Mosjøen.

De ansatte i Storvik skal utvikle teknologi som skal sørge for at materialer som brukes i aluminiumsindustrien kan resirkulere etter bruk. Foto: Storvik AS<br /><br />

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no