Aktuelt

Aktuelt

Fjerner 1300 trailerturer

Fem store aktører, med Norgips i spissen, tar nå et skikkelig felles løft for bærekraftig transport via Drammen havn.  Nye løsninger med bruk av sjø og bane sørger for at Norgips nå fjerner 1300 årlige trailerturer på norske veier og i tillegg reduserer utslippene fra internasjonal transport med 221 tonn CO₂ i året.

KORTREIST. Det er kort vei fra Norgips-fabrikken (som kan skimtes bak til høyre på bildet) og til Drammen havn der containerne med ferdige produkter nå lastes over på jernbane for videre transport. Foto: Norgips

Varmtvannsberedere skal løse utfordringer i strømnettet

OSO deltar for tiden i flere prosjekter i Norge og internasjonalt for å demonstrere nytteverdien av varmtvannsberedere som fleksibilitetsressurser i strømnettet, blant annet et prosjekt på Biri med Elvia, Norges største nettselskap.

Alf Inge Tunheim, Prosjektleder FoU i Elvia og OSO-eier Sigurd Braathen. Foto: Morten Schau

Nye flytende havvindmøller skal testes utenfor Karmøy

To selskaper har kjøpt opsjon på testareale på konsesjonsområdet til MET Karmøy, og vil utvikle to demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind. Prosjektene er piloter for å kommersialisere ny flytende havvindteknologi. 

Foto: METCentre

Må ta drastiske grep

Rogaland må ta drastiske grep dersom en halvering av norske klimagassutslipp skal oppnås innen 2030. Uten kraftige tiltak vil utslippene kun reduseres med 10 prosent det neste tiåret, viser en fersk rapport fra Lyse og Haugaland Kraft.

Fra venstre: Eimund Nygaard, konsernssjef Lyse, Olav Linga, konsernsjef Haugaland Kraft. Foto: Haugaland Kraft

– Vi må bort fra bruk- og kastmentaliteten i byggenæringen

– I ombruksbygget i Kristian Augusts gate 13 (KA 13), har vi på materialsiden fått til 70 prosents reduksjon i klimautslippene. Da snakker vi om reduksjon sammenliknet med et kontorbygg bygget etter dagens forskrift med tradisjonelle byggematerialer og byggemetoder.

Eksisterende radiatorer i Kristian Augusts gate 13 (KA 13) etter istandsetting og remontering. Foto: Insenti AS

6 TWh kraftproduksjon er under bygging

I første kvartal 2021 viser NVEs oversikt at det er 6 TWh kraftproduksjon under bygging. I løpet av kvartalet ble det satt i drift 266 GWh ny vannkraftproduksjon.

Pilot skal fremstille unikt biokull

Vow ASA får 80,7 millioner kroner i støtte fra Enova, til bygging av en pilot som skal fremstille en unik type biokull. Biokullet skal erstatte fossilt kull i smelteprosessen i metallurgisk industri og bidra til kutt i klimagassutslippene.

Vow ASA får 80,7 millioner kroner i støtte fra Enova til bygging av en pilot som skal fremstille en unik type biokull. Ill: Vox ASA<br /><br />

Norges første storskala ombruksbygg er åpnet

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup foretok fredag 23. april den offisielle åpningen av Kristian Augusts gate 13 (KA 13) i Oslo, som regnes som Norges første sirkulære bygg.  Med inntil 80 prosent ombruk av materialer, har måten KA 13 er bygget på spart miljøet for hele 70 prosent i CO2-utslipp.

Kristian Augusts gate 13. Foto: Kyrre Sundal/Mad arkitekter

Vellykkede klimagrep

Med store klimagasskutt, gjenbruk og vedlikeholdstiltak har Statsbygg langt på vei oppnådd de høye ambisjonene i sin miljøstrategi.

Rådhusvillvin på skiferfasaden til det nye Nasjonalmuseet. Foto: Statsbygg

Askim & Mysen Rør åpner avdeling Romerike

Askim og Mysen Rør åpner i august en avdeling på Romerike. Selskapet har mange prosjekter i området og ønsker en bedre nærhet til sine kunder. Avdelingsleder Anders Sand vil å bygge opp en solid avdeling med dyktige lærlinger, rørleggere, prosjektledere og ingeniører.

Anders Sand (venstre) og Tollef Berger (høyre) gleder seg til å etablere AMR avdeling Romerike.

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no