Bioenergi

Bioenergi

Investerer i ORC-turbin

Västervik Miljö og Energi i Sverige har valgt å investere i en 90 kW ORC-turbin for egen el-produksjon i varmeverket i Gamleby.

Varmeverket i Gamleby. Foto: Againity

Bioenergi gir lokal verdiskaping

– Når man etablerer et bioenergianlegg, så gir det jobb til lokale håndverkere, og det bidrar til økt sysselsetting og næringsutvikling under drift. Det gir økt verdiskaping lokalt.

Bioenergi er et Kinderegg

– Bioenergi gir klimavennlig energiproduksjon, lokal verdiskapning og er økonomisk konkurransedyktig i forhold til andre alternativer.

Bioenergidagene arrangeres 23.–24. november

Årets bioenergidager går av stabelen 23.–2. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. Nytt av året er muligheten for digital deltakelse via ”live-streaming”.

Bioenergidagene er bransjens store møteplass. Er du interessert i biobrensel, biovarme, biodrivstoff, biogass eller nye markeder, er dette stedet å være, ifølge Norsk Bioenergiforening som er arrangør.

Starter med biogassdrevet produksjon

Rockwool som er en av Danmarks store energiintensive produksjonsbedrifter, tar nå et skritt mot en grønnere fremtid. Selskapets to danske fabrikker skal fra 1. januar 2021 omstille de store smelteovnene til biogass.

Foto: Rockwool

Ost skal produseres med kukraft

Sømna Biogass Gårdsdrift skal investere i en ny fabrikk for produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel fra bøndene i Sømna kommune på Sør-Helgeland i Nordland fylke. Tine skal bruke biogassen til meieriproduksjon i meieriet på Sømna.

Tines anlegg på Sømna. Foto: Tine

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no