Bioenergi

Bioenergi

Øker biogassproduksjonen med 40 GWh

Verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass skal bli enda større. Enova bevilger 8,6 millioner kroner i støtte for å utvide produksjonskapasiteten hos Biokrafts anlegg på Skogn. Den økte mengden biogass skal brukes til å redusere klimagassutslippene til Hurtigruten.

– Støtten fra Enova er et nødvendig og viktig steg mot en oppskalering av produksjonen vår, og også et viktig skritt for norsk biogassproduksjon som sådan, sier administrerende direktør Håvard Wollan i Biokraft AS i en pressemelding fra Enova.

F.v. adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova, adm.dir. Håvard Wollan i Biokraft og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Enova

Kan bli 1 000 kW flisanlegg i Os sentrum

Det er under planlegging et biovarmeanlegg med en effekt på 1 000 kW i Os sentrum. Anlegget vil kunne levere 2 til 2, GWh i året.

Det er Os kommune som gjerne vil ha med landbruket på å etablere et biofyringsanlegg for fjernvarme i Os sentrum. Et slikt anlegg vil gi muligheter for lokal næringsutvikling, avsetning for lokalt trevirke og reduksjon av gjengroingen i kulturlandskapet, melder Arbeidets Rett.

– Norges første kommersielle anlegg for karbonfangst og lagring

Oplandske Bioenergi har i tre år arbeidet med planer om å bygge et pyrolyseanlegg som skal karbonisere biomasse fra lokalt landbruk og skogbruk. Oppstart av byggingen av fabrikken, ble markert på Nortura Rudshøgda torsdag den . juni.

– Anlegget som bygges på Ruds-høgda, vil kunne produsere 1 400 m3 biokull per år. I tillegg gir anlegget overskuddsvarme med en effekt på 400 kW, sier daglig leder Einar Stuve i Oplandske Bioenergi AS til EnergiRapporten. – Det betyr at ved helårsdrift kan en få ut 3,2 GWh varme.

På bildet fra venstre: Sverre Bjørnstad, Innovasjon Norge; Trond Husan, Innovasjon Norge; Einar Stuve, Oplandske; Tord Rindal, Oplandske; Heidi Hemstad, styreleder Oplandske; Vebjørn Dybvik, Oplandske og Fred Bakkejord, Nortura. Foto: Oplandske Bioenergi

EMIL-prisen 2020 til Moelven Industrier ASA

Norsk Energis energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2020, som ble delt ut på Norsk Energis årsmøte 11. juni, gikk til Moelven Industrier ASA. De ble tildelt EMIL-prisen fordi de tar klimautfordringene på alvor og har realisert en ny energisentral basert på fornybar energi og produksjon av pellets fra restprodukter fra sagbruksindustrien.

Bildet viser Moelven Industrier ASAs nye innovative fabrikk for produksjon av hvit trepellets. Foto: Norsk Energi

Kjøper varmesentral av Solør Bioenergi

– Kjøpet av Solør Bioenergis biobrenselsanlegg gir Eidsiva industrielt handlingsrom til å fortsette satsingen på biobasert miljøvennlig varme. Dette skal vi gjøre i takt med Brumunddals betydelige utvikling og Ringsaker kommunes ambisiøse klimamål, sier direktør for Eidsiva Bioenergi, Ola Børke.

– Brumunddal er et viktig marked i god utvikling. Byen har en betydelig størrelse og ligger strategisk godt plassert i forhold til Eidsivas øvrige bioenergivirksomhet i Innlandet, sier direktør for Eidsiva Bioenergi, Ola Børke. Foto: Eidsiva

Optimal utnyttelse av biobrensel

Viken Skog avsluttet nylig FoU-prosjektet ”Optimalisering av bioenergianlegg for innovativ trebasert sirkulærøkonomi”, med kortnavnet RenBrenn.

Åpning av flisanlegg på Hokksund

Fredag 7. februar ble det nye flisfyringsanlegget til Skogselskapet i Buskerud og Telemark på Hokksund, offisielt åpnet. Flisanlegget på 750 kW skal varme opp to drivhus og et administrasjonsbygg.

Når flis skal leveres åpner man dørene til siloen, løfter opp taket hydraulisk, og så kan man tippe med en fullastet lastebil. Foto: Tekniske Nyheter

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no