Bioenergi

Bioenergi

To fliskjeler, hver på 500 kW, skal levere varme på industriområdet i Bismo

I høst skal flisfyringsanlegget til Skjåk Biovarme AS, på industriområdet i Bismo, starte opp. Det er montert to fliskjeler, hver på 500 kW, som skal levere varmen.

– Vi har dimensjonert for å kunne installere en tredje fliskjele hvis leveransene øker i fremtiden. Denne vil da erstatte oljekjelen som i begynnelsen skal være back-up/spisslast. Med tre fliskjeler i drift, mener vi at dette i seg selv er god nok back-up, sier Hallvard Helland i Lom Biovarme. De eier 0 prosent av aksjene i Skjåk Biovarme AS. De resterende 60 prosent eies av Skjåk Almenning.

Bildet er fra fyrhuset til Skjåk Biovarme. Foto: Eta Norge AS<br /><br />

Vedmangel på Østlandet

De skyhøye strømprisene som har vært i vinter gjør at sparsommelige nordmenn landet over tyr til vedfyringen for å redusere strømregningene.

Vedfyringens andel av svevestøvet faller

De totale svevestøvutslippene fram til 2016 er nå ferdig beregnet av SSB. Siden 1990 er de falt fra 69 200 tonn til 5 600 tonn. Vedfyringens andel av det totale utslippet er falt fra 32 % til 29 %.

Dette melder Norsk Varme. Når det gjelder de fineste partiklene; såkalt PM 2,5; kommer 15 300 tonn fra vedfyring – ned 700 tonn på ett år. Nedgangen skyldes overgangen til flere rentbrennende ovner. Likevel utgjør vedfyringen 56 % av utslippet av denne typen svevestøv, ifølge SSB.

Har investert i ny flisterminal

Moelven Østerdalsbruket på Koppang har investert 10 millioner i ny flisterminal. Den bidrar til å sikre avsetning på flis, bærekraftig treindustri og arbeidsplasser i hele Stor-Elvdal kommune.

Flis og bark fra Moelven Østerdalsbruket er gods som egner seg godt til bulktransport på jernbane. Foto: Magne Vikøren

Økning i salget av avansert biodrivstoff i fjor

Avansert biodrivstoff utgjorde om lag 0 prosent av det totale salget av biodrivstoff i 2018, en økning fra året før. Det totale salget av biodrivstoff gikk noe ned.

Skattedirektoratet har offentliggjort foreløpige omsetningstall for biodrivstoff i Norge i 2018. Endelige omsetningstall foreligger i april, melder regjeringen.no.

Dansk børs for biomasse vokser

Den danske biomassebørsen BiomassPool er i ferd med å få fotfeste i Danmark. Børsen handler med flis til kraftvarme- og fjernvarmeverk.

Jubler for grønn industrietablering

Zero har lenge ønsket en ny grønn industri velkommen, og jubler for at industrien tar et stort skritt inn i bioøkonomien. Regjeringen har mål om å halvere utslippene fra transport innen 2030. Bærekraftig biodrivstoff er sentralt for å nå dette målet.

Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i miljøstiftelsen Zero. Foto: Leiv Rygg

Et steg nærmere fullskalaanlegg for produksjon av bioråolje

Biozin Holding AS fortsetter arbeidet med å etablere et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje, biozin®, på Åmli i Agder fylke. Selskapet har besluttet å starte neste fase av prosjektet, pre-engineering. Fullskalaanlegget er planlagt å komme i drift i løpet av 2022.

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no