Bioenergi

Bioenergi

Fornybar varme på Ås

Statsbygg har skrudd på miljøvennlig fjernvarme i Veterinærbygget som er under oppføring på Campus Ås. Dette vil kutte utslippene på byggeplassen med rundt 600 tonn CO2 i året.

Varmepåkobling på Campus Ås. Tormod Gevelt (t.v.), prosjektleder i Statskraft, og Per Roar Nordby, assisterende prosjektdirektør i Statsbygg. Foto: Morten Nordahl Ellingsen

Skal redusere energiforbruket i pelletsproduksjonen med inntil 37 prosent

Moelven Industrier bygger en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss. Satsningen tar i bruk banebrytende løsninger, der energi og flisprodukter fra Moelvens sagbruk i regionen blir brukt til pelletsproduksjon. Enova støtter satsningen på bioenergi med 66 millioner kroner.

Fra venstre: Lars Storslett (direktør, Moelven Virke og Moelven Pellets), Morten Kristiansen (konsernsjef, Moelven Industrier), Atle Hamar (statsekretær KLD), Roar Hugnes (seniorrådgiver, Enova) og Atle Nilsen (direktør Moelven Soknabruket). Foto: Moelven

Brukte 1 GWh på avising av fly

Avising av fly er kritisk for vinterdriften på Oslo Lufthavn og krever mye energi. I vinter brukte flyplassen hele 1 GWh fornybar energi til avisingen.

Store energimengder og godt samarbeid må til for å sørge for isfrie fly. Fra venstre Per Weidenhaijn, Statkraft Varme og Charles Nyfløt og Tor Johannessen, SAS Ground Handling Norway. Foto: Geir Fugleseth, Statkraft

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no