Bioenergi

Bioenergi

Pelletsprisene opp

For kunder uten faste avtaler har prisene på pellets steget kraftig den siste tiden.

Energibørs for flis

Treflis til kraftvarme- og varmeverk kan snart handles på̊ en dansk energibørs på samme måte som el og gass handles på energibørser ellers i Europa.

Bruken av miljøvennlige ovner øker kraftig

Vedfyringen går litt ned her i landet, mengden ved brent i ovner med gammel teknologi har avtatt med mer enn 75 prosent de siste 20 årene. Samtidig har bruken av mer miljøvennlige ovner økt kraftig.

Illustrasjonsfoto: Nibe

Statkraft og Södra skal bygge demoanlegg for avansert biodrivstoff

Selskapet Silva Green Fuel AS, som eies av Statkraft (51 %) og Södra (9 %), skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert 2. generasjons biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte i Hurum kommune. Investeringskostnaden er om lag 500 millioner kroner.

Det dansk-kanadiske selskapet Steeper Energy skal levere teknologien. Byggingen starter i februar neste år, og demonstrasjonsanlegget vil stå ferdig i løpet av 2019. Enova bidrar med om lag 25 prosent av finansieringen.

Statkraft og Södra skal bygge demoanlegg for avansert biodrivstoff

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no