Veileder for salg av gamle byggevarer

En ny veileder skal hjelpe byggenæringen med å finne kravene for å kunne omsette en gammel byggevare som skal brukes på nytt.

Målet med veilederen er å gjøre det tydelig hvilke regler som gjelder for ombruk av byggevarer, melder Direktoratet for byggkvalitet.

De ønsker å synliggjøre hva som er mulig innenfor dagens regelverk.

Byggenæringen står for en stor andel av det samlede avfallet i Norge, og andelen har økt de siste årene. Klimagassutslippet fra produksjon av byggematerialer, byggeprosjekter og behandling av avfall fra prosjektet og bygningen, er betydelig.

Ombruk og gjenvinning av bygningsmaterialer er derfor viktig for å kutte i utslippene i byggesektoren.

Direktoratet for byggkvalitets veileder for salg av gamle byggevarer skal bidra til en bedre forståelse av kravene til brukte byggevarer. Veilederen er hovedsakelig laget for den som skal omsette brukte byggevarer.
En viktig presisering er at det som hovedregel ikke er krav til CE-merking når man skal bruke byggevarer fra før 2013, om igjen. Mange har oppfattet at brukte byggevarer må oppfylle de samme kravene til dokumentasjon som nyproduserte byggevarer.

Du finner veilederen, her!

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB