Energieffektivisering

Bli med på frokostmøtet "Hva er galt med energieffektivisering" 26. november fra klokken 07.45. Bli med på frokostmøtet "Hva er galt med energieffektivisering" 26. november fra klokken 07.45.

Hva er galt med energieffektivisering?

Energieffektivisering er et kinderegg som kan spare urørt natur, kutte klimagassutslipp og gi husholdninger og bedrifter lavere strømregning. Naturvernforbundet, Zero, Norsk Varmepumpeforening, Nelfo og EFO arrangerer frokostseminar den 26. november hvor vi utfordrer politikerne på hvordan en satsing på energieffektivisering kan fremskaffe fornybar strøm til å gjennomføre det grønne skiftet og skape et aktivt klimaengasjement.

Norge som lavutslippssamfunn

Regjeringen har satt et mål om å kutte 55 % av klimagassutslippene til Norge innen 2030, sammenlignet med 1990. For å nå dette målet, er det kritisk å løfte blikket mot energieffektivisering. Norge skal bli et lavutslippssamfunn. For at dette kan bli en realitet må vi erstatte over hundre kilowattimer fossil energibruk innen transport og industri. Samtidig må vi legge til rette for å skape en ny, klimavennlig industri i Norge.

Den «skjulte» energikilden

Mot 2030 forventer NVE at kraftforbruket i Norge øker mer enn kraftproduksjonen, og at kraftoverskuddet reduseres til 7 TWh. Når avstanden mellom strømproduksjonen og strømforbruket minker, blir strømprisene høyere. Nå er det derfor ekstra viktig å utnytte kraften vi allerede har, for at vi skal unngå en prissmell i fremtiden. Norge må rett og slett bli flinkere på energieffektivisering. Vi har energien, og muligheten til å utnytte den på en bedre måte, men uten regjeringens støtte vil det dessverre være vanskelig å hente ut den konfliktfrie kraften som i dag ligger i energieffektivisering.

Frokostmøtet tar opp viktige temaer knyttet til energieffektivisering

For å rette søkelyset mot energieffektiviseringssaken har Naturvernforbundet, Zero, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening og Elektroforeningen gått sammen om å arrangere et hybrid frokostmøte. Målet er å øke kunnskapen om energieffektivisering. Bli med på frokostmøtet 26. november klokken 08.00 på Mesh Youngstorget, Møllergata 6 i Oslo, eller se møtet digitalt. 

Det blir holdt flere samtaler under møtet, blant annet kan man få med seg samtalen "Fra ord til handling i klimapolitikken, hva skal nå til" klokken 08.40 med Truls Gulowsen fra Naturvernforbundet, Guro Hauge fra Zero, Jan Olav Andersen fra EL og IT Forbundet og Tore Strandskog fra Nelfo.

Fra klokken 09.00 starter samtalen om "En helhetlig politikk og konkrete virkemidler for å hente ut potensialet for enøk og solenergi" med Stein Erik Lauvås (AP), Cecilie Moslet (SP), Lars Haltbrekken (SV) og Sofie Marhaug (R).

Les mer om frokostmøtet her. 

 

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no