Energieffektivisering

– Hjelp til energieffektivisering og lokal energiproduksjon vil gjøre folk mindre sårbare for svingninger i strømprisen, sier rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening. Foto: Novap – Hjelp til energieffektivisering og lokal energiproduksjon vil gjøre folk mindre sårbare for svingninger i strømprisen, sier rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening. Foto: Novap

– Sett av en milliard til enøk hvert år!

Det er oppfordringen til den nye regjeringen fra Varmepumpeforeningen og 20 andre organisasjoner. De foreslår en strømsparepakke som kan iverksettes raskt.

Dette melder Novap.

Med en ny regjering på plass jobber mange organisasjoner nå knallhardt for å påvirke både regjeringspartiene og opposisjonen. Norsk Varmepumpeforening og en rekke samarbeidspartnere har blant annet oppfordret Regjeringen til å prioritere energieffektivisering i boliger og yrkesbygg. 

Kan redusere energiforbruket med 20 TWh

– Ett av forslagene våre er en milliard i støtte årlig til energieffektivisering og lokal energiproduksjon i boliger og bygg. Det er en kraftig økning fra dagens nivå, sier rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening. De neste ti årene kan energisparingstiltak og egenproduksjon i boliger og bygg redusere energiforbruket med nær 20 TWh fra dagens nivå.

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

De 21 miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjonene foreslår fem andre grep i en strømsparingspakke som bør iverksettes raskt: 

  • Spissede støtteordninger mot borettslag og sameier
  • Sårbare grupper må hjelpes med å gjennomføre enøktiltak, for eksempel gjennom Husbanken
  • Tilbud om gratis kommunal energirådgivning
  • Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører energieffektiviseringstiltak
  • Høyere avskrivningssatser ved investeringer i energirenovering i næringsbygg

Nye virkemidler

– Vi er også opptatte av hva myndighetene må gjøre på lengre sikt, sier Baardsen. Organisasjonene mener Regjeringen må legge fram planer for: 
Minimum 10 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030, og minimum 5 TWh av dem innen 2025. 

Nedtrapping til vesentlig redusert energiforbruk i bygg innen 2050, fordelt på delsektorer med årlige nedtrappingsforpliktelser. 
Rehabilitering og energieffektivisering av bygg i samsvar med kravene i EUs bygningsenergidirektiv.

– Disse planene må beskrive både nødvendige virkemidler i Enova og nye virkemidler for bygningssektoren, sier Baardsen. 

 

Organisasjonene som står bak brevet er:

Naturvernforbundet
Natur og Ungdom
Zero
Greenpeace Norge
Framtiden i våre hender
Bellona
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) Huseierne
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Nelfo, en landsforening i NHO
El og IT Forbundet
Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO)
Norsk Varmepumpeforening
Byggevareindustriens Forening
Byggmesterforbundet
Elektroforeningen
Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
Rørentreprenørene Norge
VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
Norske Trevarer
Norsk solenergiforening    

 

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no