Energieffektivisering

Energieffektivisering

Kan spare 1,5 TWh i eksisterende boligblokker frem mot 2030

Stortinget har vedtatt at det skal spares 10 TWh innen 2030. En rapport utarbeidet av rådgivingsselskapet Gehør på oppdrag fra NBBL viser at eksisterende boligblokker kan spare 1,5 TWh frem mot 2030.Rapporten viser også at dagens virkemiddelapparat ikke bidrar til å utløse dette energisparingspotensialet.

Sparte 10 millioner uten en eneste investering

I et samarbeid med Entro er energiforbruket redusert med nesten ti prosent i løpet av ett år ved Universitetet i Oslo (UiO). Besparelsene er oppnådd utelukkende gjennom optimalisering av driften, det vil si gjennom en bedre utnyttelse av de tekniske anleggene og styringen av disse.

 Universitetet i Oslo har ansvar for rundt hundre ulike bygninger med over 600 000 m2 samlet areal. Bildet ovenfor illustrerer et av UiOs bygg. Foto: Anders Lien, Domus Media

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no