Energieffektivisering

Energieffektivisering

– Skal bli lettere for mellomstore og mindre kommuner å sette i gang EPC-prosjekter

Prosjektet EFFECTBuildings har lagd veiledere som gjør det lettere å gjennomføre energieffektive investeringer. Prosjektet er støttet av Interreg Østersjø-programmet. – Så vidt jeg vet, så har det ikke blitt laget en veileder for oppstart av EPC-prosjekter før, sier Liv Randi Lindseth i Linkon AS som har ledet utviklingsarbeidet i prosjektet EFFECT4Buildings.

Foto: EFFECT4Buildings

Kan energieffektivisere 13 TWh

Bygningsmassen i Norge har et samlet lønnsomt potensial for energieffektivisering på nær 13 TWh. Det viser en ny analyse fra NVE. Potensialet gjelder for småhus, boligblokker og næringsbygg, til en kostnad på 1 kr/kWh eller lavere.

Oslo fra Ekeberg. Foto: NVE

Vil utnytte overskuddsvarme fra datasentre

Olje- og energiminister Tina Bru vil pålegge datasentre og andre kraftkrevende anlegg å utrede mulighetene for å utnytte spillvarme. Forslaget går lenger enn EUs energieffektiviseringsdirektiv – og vil kunne bidra til betydelig energieffektivisering.

Potensialet for energisparing ved utnyttelse av spillvarme fra datasentre er stort. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at elektrisitrisitetsbruk i datasentre vil øke til mellom 3 og 11 TWh per år i Norge frem mot 2040, fra 0,8 TWh i 2019. Foto: Unsplash/Thomas Jensen

Kom ned i 127 kWh per m2 i 2020

Energibruk er den største enkeltkilden til utslipp fra eiendomsbransjen. Året som gikk var preget av få folk på kontoret og generell lav aktivitet. I driftsavdelingen har vi brukt tiden godt og gjennomført mange energireduserende tiltak.

God drift. William Fremstad, Trygve Berg, Trond Berg og Dominik Szylman utenfor Indekshuset. Foto: Dmitry Tkachenko

– Fanget 4,5 kWh per kvadratmeter

Resultatet av Grønn Byggallianses kampanje ”Fang energityven” var i år på ,5 kWh per kvadratmeter. Hadde alle bygg i Grønn Byggallianse deltatt og oppnådd samme resultat per m2, ville det har gitt en energifangst på 222 GWh.

Lucy Kongevold Fjermeros, rådgiver i Grønn Byggallianse. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Fanget 2 kWh per m2

 

På Lysaker torg har et team som består av driftssjef, driftstekniker og energirådgivere deltatt i Grønn Byggallianses kampanje «Fang Energityven». Resultatet ble en ”fangst” som tilsvarer over 60 000 kWh per år.

Sasan Chegini (til høyre) og Samir Atlas fra Coor har fanget energityver på Lysaker Torg. Foto: Grønn Byggallianse

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no