Energieffektivisering

Energieffektivisering

Nesten 14 500 energi- og klimatiltak i norske boliger i 2018

Enova støttet nesten dobbelt så mange energi- og klimatiltak i boliger i 2018 som året før. Alt i alt ble det utbetalt over 275 millioner kroner til nesten 1 500 tiltak.

– Vi har aldri før vært i nærheten av å utbetale så mye i støtte til privatmarkedet. Dette er en veldig gledelig utvikling som viser at flere og flere får øynene opp for smarte energitiltak, sier Enovas markedssjef for bygg og bolig, Anna Barnwell.

– Over dobbelt så mange byttet ut oljefyren med vår hjelp i 2018 enn i 2017, og mer enn tre ganger så mange kvittet seg med parafinkaminen, sier markedsjefen for bygg og bolig i Enova, Anna Barnwell. Foto: Enova

Det kommer 1500 plusshus i Fredrikstad

I bydelsområdet Sellebakk i Fredrikstad skal det etableres cirka 1500 nye plusshusboliger i løpet av få år. Prosjektet ser på ulike løsninger for energi- og effektoptimalisering i området, ladeinfrastruktur for elbiler, smart styring av boligene, bruk av batterier og etablering av et mikromarked.

Reduserte netto energibehov med 66 prosent etter montering av nytt fasadeelement

Glava har utviklet et nytt fasadeelement som skal gjøre det enklere å etterisolere eksisterende bygg. I et pilotbygg i Askim er det beregnet at netto energibehov skal gå ned fra 3 881 kWh til 14 627 kWh per år, etter at bygget har skiftet ut bygningsskallet.

 
– En megler gjorde en verdivurdering før og etter at vi skiftet ut fasaden, og verdiøkningen var større enn det man puttet inn i jobben, sa adm. dir. Jon Karlsen i Glava under en presentasjon på Enovakonferansen.
 
 
 
Pilothuset i Askim etter at Glava monterte nye fasadeelementer. Foto: Glava
 
Et legosystem for bygg
 
Glava har utviklet et element som er på størrelse med en Europall. Det er et lufttett fasadeelement, med isolasjon og ferdig ytterkledning. – Vi driver og ser på om ytterskjiktet også kan være solceller, sa Karlsen. – Vi har utviklet et element som er lett å transportere og lett å montere; et legosystem for bygg.
 
Pilotfasen i gang
 
– Vi er nå i den første pilotfasen. Pilotbygget i Askim er et veldig typisk norsk hus fra 70-tallet med stort energibehov. Vi byttet klimaskallet med elementsystemet. Det er på mange måter blitt et helt nytt hus, med et helt annet energibehov, sa Karlsen.
 
 
Pilothuset i Askim før Glava monterte nye fasadeelementer. Foto: Glava
 
 
Han sier at på denne måten kan vi få spreke moderne hus som gjør noe med energiforbruket. I prinsippet blir det et TEK 17-hus.
 
– Vi tenker å bruke disse elementene på alle slags bygg. Pilot to er en del av kontorbygget vårt i Askim, sa Karlsen. – En av de andre pilotene vil bli gjort på Svalbard. Det blir en fin pilot hvor vi kan teste ut dette under skikkelige norske forhold. Til sammen er det snakk om å bygge cirka ti piloter.
 
Det virkelige energiforbruket skjer i eksisterende bygg
 
– Det har vært en lang reise å utvikle dette. Men vi tror veldig på at det er i eksisterende bygningsmasse vi må ta tak. Vi må gjøre noe for å få ned energiforbruket. Det er behov for å gjøre noe med all den energien vi pøser ut gjennom veggene, sa Karlsen.
 
 
– Vi har hele tiden merket at for en huseier er det å få et nytt klimaskall, eller å spare energi, ikke noe de legger vekt på. De vil ha noe som er sprekt, noe som gjør at de kan vise frem til andre hvor pent huset har blitt, sier adm. dir. Jon Karlsen i Glava. Foto: Glava
 
 
– Vi er for så vidt fornøyde med nye tekniske forskrifter som gjør at de nye husene bygges med tykkere vegger, men vi er mest opptatt av de byggene vi har; de som står her nå og bruker masse energi, sa Karlsen. – Det er der det virkelige energiforbruket skjer. 40 prosent av energiforbruket i Norge er i bygg, og brorparten av dette skjer i boliger.
 
– Om vi strever med å få ned energiforbruket i de nye byggene med fem prosent, som bruker 65 kWh per m2 per år, så betyr det ingenting i det store bildet, sa Karlsen. – Det er hva vi gjør med byggene som bruker 300-400 kWh per m2 som betyr noe. Det er jo der energien forsvinner.
 
– Det de fleste gjør når fasaden blir dårlig, er å sette på et nytt lag med planker. Det er en veldig liten del som gjør energioppgraderinger på bygget. Hvordan vi skal få fart på det markedet, er noe vi har fundert mye på, sa Karlsen.
 
Han sier at de fant ut at de måtte gjøre det lettere, billigere og raskere for folk å få gjort noe med byggene sine. – Vi begynte å sysle med hvordan vi i all verden skulle få til et nytt klimaskall. Da startet en utviklingsprosess som vi har holdt på med i lang tid.
 
 
 
Bildet viser montering av de nyutviklede fasadeelementene på pilotbygget i Askim. Foto: Glava
 
 
Tidligere tenkte de at det handlet om opplæring. Derfor startet Glava i 2009 opp firmaet Boligenøk. De satte også i gang et prosjekt sammen med Enova for å få lært opp håndverkere og energirådgivere.
 
– Men det skjedde ikke så mye. Folk fortsatte med å rive av kledningen og å montere på ny. De tar seg heller en tur til syden, pusser opp badet eller kjøper seg et nytt kjøkken, enn å gjøre noe med energiforbruket i huset, sa Karlsen. – De monterer varmepumper i et gammelt, hus hvor varmen fyker ut gjennom veggene, istedenfor å gjøre noe med bygningsskallet.
 
Vi har hele tiden merket at for en huseier er det å få et nytt klimaskall, eller å spare energi, ikke noe de legger vekt på, sa Karlsen. – De vil ha noe som er sprekt, noe som gjør at de kan vise frem til andre hvor pent huset har blitt.
 
 
 
 
 
 
 

 

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no