Solenergi

Har montert 3,4 m² med solceller på rådhustaket Har montert 3,4 m² med solceller på rådhustaket

Har montert 3,4 m² med solceller på rådhustaket

I 10. etasje på Tynset rådhus har Tynset kommune i samarbeid med Nord-Østerdal Kraftlag montert to solcellepaneler som hver yter 250 watt. Sammen med panelene er det montert utstyr for å registrere værforholdene – solinnstråling og temperatur – noe som vil vise hvor mye sol som kreves for å kunne produsere og levere strøm inn på det elektriske anlegget.

– Vi er en av seks klimaspydspisskommuner som er et prosjekt i regi av miljøstiftelsen Zero. Organisasjonen jobber for å fremme nullutslippsløsninger som bidrar til å begrense de menneskeskapte klimaendringene, og vil gjennom dette prosjektet hjelpe kommunene med å nå vedtatte mål om kutt i energiforbruk og klimagassutslipp. Dette forplikter oss i kommunene til å tenke innovativt, og vi blir automatisk nysgjerrige på nye ting når det gjelder nullutslipp og enøk. Det var i den sammenhengen at vi begynte å vurdere å sette opp noen solcellepaneler, sier bygge- og prosjektleder Svein Magne Storaas i Tynset kommune.

 

Solcellepanelene på Tynset rådhus yter 250 watt hver. Foto: Tekniske Nyheter

– Det finnes veldig lite data på ytelsen til solceller i innlandet. Spesielt i områder med så kaldt klima som vi har. Vi har dimensjonerende utetemperatur på Tynset på minus 38 °C, sier Storaas. – Det er ingen som har turt å gi oss en garanti på om dette vil gå bra. Om solcellepanelene tåler det, og om de produserer strøm i det hele tatt.

Kommunen tok kontakt med firmaet Fusen AS, og fikk forslag til forskjellige størrelser og anlegg. – Vi valgte det minste, og kjører et fullskala forsøk for å se hva slags resultater dette gir, sier Storaas.

Det er montert to paneler på til sammen 3,4 m². Panelene yter 250 watt hver.

– Vi logger strømproduksjonen hele tiden, slik at vi ser nøyaktig hvor mye anlegget produserer. I tillegg har vi montert en solinnstrålingsenhet som leser solinnstrålingsfaktoren og temperatur, sier Storaas.

Han sier at de har fått gode tilbakemeldinger så langt når det gjelder solinnstråling. – Foreløpig synes det også som om solcellene produserer mer strøm i kaldt og klart vær, og dette kan være en fordel for innlandskommuner med stabilt vintervær. Vi vil nå få erfaring og kunnskap, og vil kunne vurdere om dette er noe vi bør satse på i kommunal regi. Hvis dette går bra, kan det være aktuelt å montere flere solpaneler på byggene våre, sier Storaas. – Men vi må først finne ut om det er regningssvarende på sikt i forhold til eventuelle andre energikilder og enøk-tiltak som kan gi tilsvarende effekt på kommunens energiforbruk og utslipp.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 17/2014. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!Følg strømproduksjonen fra solcellene på rådhustaket i Tynset kommune her!

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no