Solenergi

Solparken leveres i containere. Oppstår det endringer i bruken av disponibelt land, kan anlegget pakkes tilbake i containerene og flyttes til et nytt sted. Foto: ROAF Solparken leveres i containere. Oppstår det endringer i bruken av disponibelt land, kan anlegget pakkes tilbake i containerene og flyttes til et nytt sted. Foto: ROAF

Norges første bakkemonterte, storskala solpark

En nyvinnende solcellepark etableres nå på Romerike Avfallsforedlings (ROAF) anlegg på Berger i Lillestrøm kommune. Solcellepanelene henter solenergi både fra oversiden og undersiden, følger solens bevegelser og utnytter refleksjonene fra snøen.

Solcelleparken vil dekke et område på cirka 7 mål, og er beregnet å skal produsere mellom 600 og700 000 kWh per år, melder ROAF på sine websider.

Solparken leveres i containere. Oppstår det endringer i bruken av disponibelt land, kan anlegget pakkes tilbake i containerene og flyttes til et nytt sted. Foto: ROAF

 

– Den nye parken blir unik i sitt slag, og vil garantert vekke stor interesse, både nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør i ROAF, Synnøve Bjørke, som er svært begeistret for det nye solcelleanlegget som i disse dager monteres på det gamle Ullereng-jordet på Berger i Lillestrøm.

– Jeg tror dette vil bety mye for utviklingen av nye systemer for produksjon av solenergi i Norge, og det viser at ROAF tar store steg mot det endelige målet om å bli et fullt ut bærekraftig og innovativt selskap med minst mulig klimaavtrykk, sier Bjørke.

 

Administrerende direktør i ROAF, Synnøve Bjørke, er svært begeistret for det nye solcelleanlegget. Foto: ROAF

 

Initiativ fra Solenergiklyngen

Det var Solenergiklyngen som tok initiativet til prosjektet i 2017, og i løpet av våren kan vi se resultatet av et langsiktig forsknings- og utviklingsprosjekt mellom flere aktører, deriblant ROAF, prosjektkoordinator Akershus Energi, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Multiconsult og Scatec. Det er sistnevnte som har levert anlegget.

Flyttbart anlegg

Daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen, er svært fornøyd med at det etablereres et slikt anlegg i Norge. – Vi har ikke sett denne typen solcelleteknologi i Norge tidligere, dette er virkelig ”state of the art”, og det er veldig stort at vi har fått med Scatec til å bygge et slikt anlegg i Norge. Dette blir Norges første bakkemonterte, storskala solpark, og det faktum at anlegget er flyttbart gjør at det i fremtiden kan flyttes til et ferdig deponi, slik at det ikke beslaglegger potensiell matjord, sier Kopstad Berentsen til roaf.no.

 

– Når anlegget er i drift vil ROAF på Berger være selvforsynt med omtrent en fjerdedel av det totale energibehovet, sier ROAFs miljødirektør Glenn V. Lie Karlsen som står på venstre på bildet. De andre på bildet er fra venstre: Anne Hertzenberg, ROAF, Leif Skorge og Frederic Grosse, Scatec og Ola Rostad, Solenergiklyngen. Foto: ROAF

Anlegget leveres i containere

Det er fornybarselskapet Scatec som leverer og installerer anlegget, og det er første gang de tester ut paneler som kan fange opp sol fra begge her i Norge. Teknologien er en del av Scatecs konsept ”Release”, som leveres i containere, og installeres mye raskere enn tradisjonelle solparker. Når det ikke lenger er behov for solparken, eller at det oppstår endringer i bruken av disponibelt land, kan anlegget pakkes tilbake i containerene og flyttes til et nytt sted. Et eksempel på hvordan denne teknologien brukes utenfor Norge, er i humanitære operasjoner. Scatec har blant annet levert en slik løsning til to FN-organisasjoner i Sør-Sudan og arbeider med flere slike prosjekter for gruver og andre virksomheter. Senior Vice President for Venture Projects i Scatec, Frederic Grosse, er også begeistret over å kunne ta del i dette samarbeidsprosjektet:

– For Scatec har det stor verdi å få testet ut teknologien under ulike klimatiske forhold og blant annet se på hvilken effekt refleksjonene fra snøen vil ha. Vi ser frem til å bidra til å vise at solenergi er en teknologi som også fungerer godt i Norge, sier Grosse.

 

– Vi håper på å kunne bidra til å vise at solenergi fungerer godt, også i Norge, sier Frederic Grosse i Scatec. Foto: ROAF

 

Selvforsynt med en fjerdedel av totalt energibehov

Når anlegget er i drift vil ROAF på Berger være selvforsynt med omtrent en fjerdedel av det totale energibehovet, i følge ROAFs miljødirektør, Glenn V. Lie Karlsen. – I fjor installerte ROAF et fastmontert solcelleanlegg på taket av ESAR, ettersorteringsanlegget vårt her på Berger. Med den nye solcelleparken i drift, vil de to anleggene til sammen produsere omtrent 1 gigawattime per år.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 8/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

 

 

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no