Varmepumper

Energieffektivisering: – Norge ble stående igjen på perrongen

– Våre nordiske naboland og andre EU-land har hatt et mål om energieffektivisering og en handlingsplan for å nå dette målet siden 2008. EU har i sin koronakrisepakke, 1 000 milliarder kroner hvert år som skal brukes på energieffektivisering i bygg. Som en del av denne pakken har EU et mål om energirenovering av 35 millioner bygg innen 2030.

Dette sa daglig leder Rolf Iver Hagemoen under webinaret ”Energi-effektivisering kan gi oss store mengder konfliktfri strøm”, som ble arrangert av Norsk Varmepumpeforening torsdag den 27. mai.

– Norge har også brukt noen titalls milliarder på koronakrisepakker, men det har vært null kroner til varmepumper, solenergi og energieffektivisering.

 

– Norge har brukt noen titalls milliarder på koronakrisepakker, men det har vært null kroner til varmepumper, solenergi og energieffektivisering, sier daglig leder Rolf Iver Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.
Foto: Novap

– Jeg må innrømme at vi, og mange med oss, er skuffet over hva regjeringen har levert på dette feltet de siste årene, sa Hagemoen. – Vi opplever at energieffektivisering kan sammenliknes med et tog som forlot stasjonen for lenge siden, men hvor Norge ble stående igjen på perrongen. Heldigvis opplever vi nå at stadig flere ser at energieffektivisering er viktig for å kutte klimagassutslippene, for å omskape oss til et lavutslippssamfunn, sa Hagemoen. – Økt bruk av varmepumper er et av mange tiltak som kan gjennomføres for å få til et mer effektivt energisystem.

– Vi trenger en aktiv virkemiddelpolitikk

De fleste har fått med seg at IEA (Det internasjonale energibyrået) i forrige uke kom med et nytt veikart for hvordan man kan begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Mange har kanskje også fått med seg at etterspørselen etter fossil energi vil reduseres dramatisk de neste årene. 

– Men det de færreste i Norge har fått med seg, er at denne rapporten sier at man må ha en massiv satsing på energieffektivisering og varmepumper for å nå dette målet, sa Hagemoen.

– Målet med vårt arbeid er å bidra til at beslutningstakerne får en bedre forståelse for at energieffektivisering er viktig og at dette ikke skjer av seg selv, og at vi trenger en aktiv virkemiddelpolitikk, sa Hagemoen.

 

 

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no