Varmepumper

Kvartalsvis salg av luft-til-vann-varmepumper. Kilde: Prognosesenteret/Novap Kvartalsvis salg av luft-til-vann-varmepumper. Kilde: Prognosesenteret/Novap

Markert nedgang for luft til vann-varmepumper

Det viser Prognosesenterets salgsstatistikk for første kvartal 2021.

– Det har vært en nedadgående trend i salget av luft til vann-varmepumper siden Enova reduserte støtten i juni 2019. Antall solgte luft til vann-varmepumper er nå lavere enn i 2014, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen i en melding fra Novap. – Hvis vi skal nå målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030, må heller støtten til disse varmepumpene økes enn å avvikles.

 

Kvartalsvis salg av luft-til-vann-varmepumper. Kilde: Prognosesenteret/Novap

 

Tilbake på 2015-nivå

Salget av væske til vann-varmepumper falt med 2,4 % i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr omtrent samme nivå som i 2015. Også salget av ventilasjonsvarmepumper fortsetter å falle, med 9 % nedgang i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Uheldig for lavutslippssamfunnet

Færre varmepumper for vannbåren varme er dårlig nyheter for omstillingen til lavutslippssamfunnet, mener Hagemoen.  – IEA har nettopp pekt på hvor viktig varmepumper blir for å redde klimaet. Deres konklusjoner betyr i praksis at vi i Norge må ha varmepumpe i to av tre boliger innen 2050. Likevel gir verken Enova-støtte eller byggeregler drahjelp. 

Rekordbra for luft til luft-varme-pumper

I årets tre første måneder ble det solgt over 24 000 luft til luft-varmepumper, det høyeste antallet noensinne for første kvartal.  – Vi har hatt en kald vinter og høye strømpriser, og det vet vi at driver salget opp, sier Hagemoen. Målt mot fjorårets første kvartal var oppgangen på 57 %.

 

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no