Varmepumper

Nedtapping og innlevering av brukte kuldemedier resulterer i stadig større utbetaling av refusjon fra myndighetene. Foto Novap Nedtapping og innlevering av brukte kuldemedier resulterer i stadig større utbetaling av refusjon fra myndighetene. Foto Novap

Over 100 millioner kroner i refusjon for innleverte kuldemedier

I fjor betalte myndighetene for første gang over 100 millioner kroner i refusjon for innleverte kuldemedier. Fra drøyt 80 millioner utbetalt i 2019 økte refusjon for brukte kuldemedier til snaut 110 millioner kroner i 2020, viser tall fra Miljødirektoratet og Stiftelsen Returgass. 

Dette melder Norsk Varmepumpeforening.

– Volumet er ganske stabilt, så økningen handler mest om at det har kommet inn flere dyre gasser, sier daglig leder Lisbeth Solgaard i Stiftelsen Returgass.

Dyr gass vil si gass med høy GWP (globalt oppvarmingspotensial). R404A og R507A hadde i fjor refusjonssatser på drøyt 2100 kr per kilo. 

– Mye penger å hente

Mens bilbransjen ifølge Solgaard har blitt mye flinkere til å levere inn brukte kuldemedier, er volumene ganske stabile for kuldebransjen. 

– De tallene bør øke. Vi ligger fremdeles langt under det som er anslått at vi burde få inn. Det er mye penger å hente ut av systemet, understreker hun. 

 

 

Mengde innlevert HFK har økt markant fra 2016, og utgjør de klart største volumene av innleverte kuldemedier. Kilde: Stiftelsen Returgass

 

Mest innlevert er R125 

Mengde innleverte kuldemedier fordelte seg i fjor slik: 

R125 : 35%. R410A er en blanding av R32 og R125
R134a: 28 %
R143a: 20%. R143a er en viktig komponent i flere kuldemedier, blant annet R404A og R507A.
R32: 16 %
Andre: 1%

Fra 2020 har det vært forbudt å etterfylle kuldemedier med GWP over 2500 i anlegg med fyllingsmengde cirka 10 kg eller mer av R404A og R507A (40 tonn CO2-ekvivalenter). 

 

 

 

 . 

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no