Varmepumper

Varmepumper

Skal investere 29 millioner kroner i varmepumper

I forbindelse med et EPC-prosjekt skal Boligbygg i Oslo kommune investere cirka 29 millioner kroner (inkl. mva.) i tappevannsvarmepumper. Det er nesten halvparten av investeringen i EPC-prosjektet, hvor det til sammen skal investeres cirka 60 millioner kroner (inkl. mva.).

Johan Scharffenbergs vei 105 er en av boligblokkene som er med i EPC-prosjektet til Boligbygg. Foto: Boligbygg

Varmepumpens energidekningsgrad til tappevann opp fra 14 til 47 prosent

Etter en gjennomgang av driften på Brynseng skole i Oslo, oppdaget Undervisningsbygg at energidekningsgraden fra varmepumpen til tappevann kun var på 1 prosent det første driftsåret. Etter flere tiltak ble energidekningsgraden økt til 47 prosent.

Brynseng skole, med en solcellefasade på over 1 000 m2, er det første ”nesten nullenergibygget” som Oslo kommune har bygd. Det vil si at det er prosjektert med 70 prosent lavere energiforbruk enn TEK 10.

Energidekningsgrad tappevann på Brynseng skole etter tiltak. Kilde: Undervisningsbygg

Varme- og kjølebehovet i Melhus kan dekkes med grunnvann

– I Melhus sentrum er grunnvannsressursen så stor at den bør utnyttes kommersielt og i stor skala. Potensialet for varmeuttak fra grunnvannet i Melhus sentrum estimeres til å være mellom 5–10 MW og 15–30 GWh/år avhengig av hvordan anleggene driftes. Potensialet for kjøling er minst like høyt.

Lia barnehage fikk Varmepumpeprisen-Bygg for 2019

Tirsdag 19. mars ble årets varmepumpepriser delt ut på årets varmepumpekonferanse. Varmepumpeprisen-Bygg gikk i år til Lia barnehage. Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening mener løsningene ved barnehagen har stor overføringsverdi.

Eldar Brynjulfsen (til venstre) og Tore Fredriksen i Omsorgsbygg med prisen fra Norsk Varmepumpeforening ved Rolf Iver Mytting Hagemoen (til høyre). Foto: Novap

Størst i Norge på vannbårne varmepumper

Energiverket AS fikk også i år den gjeveste prisen fra energiganten NIBE, som det synlige beviset på at de er den største forhandleren av varmepumper for vannbåren varme i Norge. Med en doblet omsetning fra fjoråret, til totalt 78 millioner, opplever man et sultent marked etter fornybare og energigjerrige varmeløsninger.

Fra venstre: Raimond Granskogli (prosjektleder), Richard Granskogli (administrerende direktør) og Elin Straume (kontorsjef). Foto: Energiverket AS<br /><br />

FORETAK

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR

FACEBOOK OG RSS

Tekniske Nyheter logo

Tekniske Nyheter AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

41 64 45 27
post@tekniskenyheter.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Stig Granås

41 35 15 70
stig@tekniskenyheter.no