Bioenergi

 • 17. jun, 2021

  – Skal produsere 1 900 kubikkmeter biokull i året

  Oplandske Bioenergi AS har etablert Norges første anlegg for karbonfangst og -lagring i kommersiell drift på Rudshøgda. Dette melder Innlandet fylkeskommune. – Vi kan ta imot 12 000 kubikkmeter flis… Les mer..
 • 20. mai, 2021

  Femte ORC-turbin til Solør Bioenergi

  Solør Bioenergi var blant de første i bransjen, da de allerede i 2018 valgte å oppgradere varmeverket i Hörby i Sverige til kraftvarmeverk. Siden da har varmeverkene både i Svenljunga og Vilhelmina… Les mer..
 • 14. mai, 2021

  Vedforbruket redusert med en tredjedel siden 2010

  Vedfyring har vært en viktig kilde til oppvarming for husholdningene de siste 30 årene, men mildere klima, bedre varmepumper og en større andel nye ovner har gjort at vedforbruket har minket med 34… Les mer..
 • 25. mar, 2021

  Vedsalg fra liter til kilowattimer

  Med jojopriser på strøm er det vanskelig å orientere seg som forbruker. Nå varsler ved- og ovnsprodusentene at ved også kan selges i pris per kilowattimer, og ikke bare i liter eller antall kg.… Les mer..
 • 25. mar, 2021

  – Energiforsyningen er nøkkelen til nullutslippsbygget på Evenstad

  For at administrasjonsbygget på Høgskolen i Innlandet, på Evenstad, skulle bli et nullutslippsbygg, var energiforsyningen en nøkkelfaktor. Dette ble løst ved å installere et CHP-anlegg (kombinert… Les mer..
 • 04. mar, 2021

  – Kan levere bioenergikjeler fra 6 til 2 500 kW

  Biomentek AS, tidligere eneimportør av Hargassner-produkter, og OK Varmeteknikk, tidligere eneimportør av Gilles produkter, har gått sammen om å etablere Hargassner Norge AS. Selskapet eies med 50… Les mer..
 • 11. feb, 2021

  – Flisanlegg bidro til utsettelse av nettinvesteringer

  Myrkdalen i Voss herad er, og har vært, et område med kraftig utbygging av blant annet fritidsboliger, skiheiser og hotell. Det har vært et stort press på nettutbyggingen i området. – Da Hordaland… Les mer..
 • 11. feb, 2021

  – Bioenergi bør sikres en posisjon i fremtidens energisystem

  – Bærekraftig bruk av bioenergiressursene våre er viktig for fleksibilitet og forsyningssikkerhet i Norge, med erstatning av fossil energi til blant annet oppvarming, prosessvarme i industrien og til… Les mer..
 • 28. jan, 2021

  – Endrede krav i Enovaprogram fjerner lønnsomheten i bioenergianlegg på 1,2 til 5 MW

  – Vi beklager at endringene i program for fjernvarme- og kjøling utestenger anlegg under 5 MW. Dette skriver daglig leder Henriette Vivestad i Norsk Bioenergiforening og daglig leder Trygve Mellvang… Les mer..
 • 21. jan, 2021

  – Velg riktig brensel, spar millioner

  – Når man skal investere i et bioenergianlegg, er det viktig å sjekke hva slags råstoff som er tilgjengelig i det området man befinner seg i. – De som velger et anlegg der det er mulig å brenne flere… Les mer..
 • 17. des, 2020

  – Trepulver gir høy virkningsgrad

  Den nye fjernvarmesentralen til Solør Bioenergi på Jessheim, som fyrer med trepulver, har nå hatt noen uker med prøvedrift. Erfaringene så langt viser høy virkningsgrad. – Vi logger… Les mer..
 • 11. des, 2020

  Panten må opp til 10 000 kroner

  De som ennå ikke har skiftet ut den gamle vedovnen sin, sier at de vil vurdere å gjøre det dersom panten blir på over 10 000 kroner. Dette melder Norsk Varme. De har igjen gjennomført en undersøkelse… Les mer..
 • 10. des, 2020

  Investerer i ORC-turbin

  Västervik Miljö og Energi i Sverige har valgt å investere i en 90 kW ORC-turbin for egen el-produksjon i varmeverket i Gamleby. I tillegg til lavere el- og nettkostnader, så forventes installasjonene… Les mer..
 • 19. nov, 2020

  – Bioenergi gir lokal verdiskaping

  – Når man etablerer et bioenergianlegg, så gir det jobb til lokale håndverkere, og det bidrar til økt sysselsetting og næringsutvikling under drift. Det gir økt verdiskaping lokalt. Dette sa Håvard… Les mer..
 • 12. nov, 2020

  – Bioenergi er et Kinderegg

  – Bioenergi gir klimavennlig energiproduksjon, lokal verdiskapning og er økonomisk konkurransedyktig i forhold til andre alternativer. Dette sier Stian Sandbekkbråten, teamutvikler jord- og skogbruk… Les mer..
 • 22. okt, 2020

  Starter med biogassdrevet produksjon

  Rockwool som er en av Danmarks store energiintensive produksjonsbedrifter, tar nå et skritt mot en grønnere fremtid. Selskapets to danske fabrikker skal fra 1. januar 2021 omstille de store… Les mer..
 • 22. okt, 2020

  Ost skal produseres med kukraft

  Sømna Biogass Gårdsdrift skal investere i en ny fabrikk for produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel fra bøndene i Sømna kommune på Sør-Helgeland i Nordland fylke. Tine skal bruke biogassen til… Les mer..
 • 19. okt, 2020

  – Bioenergi er et spesielt godt alternativ ved utskifting av høytemperaturanlegg

  Norsk Bioenergiforening og Skogselskapet i Oslo og Akershus inviterer til fagdager om bioenergi i bygg. Fagdagene skal arrangeres på fem steder fra Trøndelag og sørover. – Målet med fagdagene er å… Les mer..
 • 23. sep, 2020

  Planlegger massivtrefabrikk i Namsos

  Nils Einar Olsen vil produsere 70 000 m3 massivtre i Namsos. Moelven Van Severen kan bli råstoffleverandør. Dette melder WoodWorks! i en pressemelding. Olsen leder entreprenørfirmaet Byggingenør… Les mer..
 • 04. sep, 2020

  Fra investeringsbeslutning til pelletsproduksjon på litt over et år

  Det ble tatt en investeringsbeslutning for Moelvens pelletsfabrikk på Sokna i juni 2018. Den første pelletsen ble produsert den 3. oktober 2019, og første leveranse ble levert 15. oktober til et… Les mer..
 • 20. aug, 2020

  Øker biogassproduksjonen med 40 GWh

  Verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass skal bli enda større. Enova bevilger 48,6 millioner kroner i støtte for å utvide produksjonskapasiteten hos Biokrafts anlegg på Skogn. Den… Les mer..
 • 07. jul, 2020

  – Norges første kommersielle anlegg for karbonfangst og lagring

  Oplandske Bioenergi har i tre år arbeidet med planer om å bygge et pyrolyseanlegg som skal karbonisere biomasse fra lokalt landbruk og skogbruk. Oppstart av byggingen av fabrikken, ble markert på… Les mer..
 • 22. jun, 2020

  EMIL-prisen 2020 til Moelven Industrier ASA

  Norsk Energis energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2020, som ble delt ut på Norsk Energis årsmøte 11. juni, gikk til Moelven Industrier ASA. De ble tildelt EMIL-prisen fordi de tar… Les mer..
 • 13. jun, 2020

  Henriette Vivestad blir ny daglig leder i Nobio

  Vivestad kommer fra stillingen som rådgiver i Norges Vel, der hun i hovedsak har jobbet med næringsutvikling innen landbruk og klima- spørsmål. Dette melder Norsk Bioenergiforening (Nobio). Hun har… Les mer..
 • 13. jun, 2020

  Kjøper varmesentral av Solør Bioenergi

  – Kjøpet av Solør Bioenergis biobrenselsanlegg gir Eidsiva industrielt handlingsrom til å fortsette satsingen på biobasert miljøvennlig varme. Dette skal vi gjøre i takt med Brumunddals betydelige… Les mer..
 • 30. apr, 2020

  – Store forbrukere kan bruke 1. generasjons biofyringsolje

  – Forbrukere med store fyringsanlegg kan bruke 1. generasjons biofyringsolje etter standarden EN 14214. For eneboliger anbefaler vi 2. generasjons biooljer etter standarden EN 15940. Dette sier… Les mer..
 • 12. mar, 2020

  Åpning av flisanlegg på Hokksund

  Fredag 7. februar ble det nye flisfyringsanlegget til Skogselskapet i Buskerud og Telemark på Hokksund, offisielt åpnet. Flisanlegget på 750 kW skal varme opp to drivhus og et administrasjonsbygg.… Les mer..
 • 27. feb, 2020

  400 boliger skal varmes opp med pellets

  På boligfeltet Hommelvik Sjøside i Trøndelag, varmes nå 300 leiligheter opp med pellets. Ferdig utbygd vil boligfeltet bestå av cirka 400 leiligheter. – Da vi startet utbyggingen av Hommelvik Sjøside… Les mer..
 • 27. feb, 2020

  – Vi kan bidra med småskala, lokal og væruavhengig elproduksjon

  Interessen var stor da Alvestad Energi AB i Sverige arrangerte studiebesøk på varmeverket i Moheda, som nå kan titulere seg som kraftvarmeverk. Under studiebesøket fikk deltakerne mulighet til å… Les mer..
 • 06. feb, 2020

  Massivtrehuset på Gjennestad er åpnet

  Norges første større massivtrehus med norsk tømmer ble åpnet av klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen den 21. januar. – Det er et bygg for framtida, det peker utover seg selv. Det er en del av… Les mer..
 • 16. jan, 2020

  Danske juletrær kan gi 40 GWh

  De 1,5 millioner danske juletrær, som blir kastet ut av danske stuer, inneholder cirka 40 GWh med energi. – Våre juletrær er en riktig god energikilde i de danske fjernvarmeselskapene som bruker… Les mer..
 • 07. jan, 2020

  Regner med å spare 250 000 kroner i året på flisfyringsanlegg

  Val skoler i Trøndelag planlegger å bygge et flisfyringsanlegg. Forutsetningen er at de får støtte til anlegget fra Innovasjon Norge. Dette melder Val skoler på sine websider. Eiendomsavdelingen ved… Les mer..
 • 07. jan, 2020

  Solør Bioenergi installerer flere ORC-turbiner

  Etter fjorårets turbininstallasjon på Hørbys varmeverk i Sverige, velger Solør Bioenergi nå å komplettere med ytterligere ORC-turbiner for lokal elproduksjon fra biobrensel. Denne gangen på de noe… Les mer..
 • 12. des, 2019

  Blir først i Norge med ORC-turbin på varmeverk

  Turbinprodusenten Againity kommer i løpet av vinteren å levere sin første ORC-turbin til Norge. Det er Eidsiva Bioenergi som har valgt å oppgradere sitt varmeverk i Elverum til kraftvarmeverk, og på… Les mer..
 • 20. nov, 2019

  Lån en biogasslastebil!

  Prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» utvider maskinparken med en fossilfri lastebil. Dette melder Biogass Oslofjord. Et nytt kjøretøy har funnet veien inn i den voksende maskinparken… Les mer..
 • 09. nov, 2019

  Flytter virksomhet til Sverige og skrinlegger utvidelsesplaner

  I det foreslåtte statsbudsjettet for 2020 legges det opp til at det skal innføres full veibruksavgift for biodrivstoff. Noe som i praksis vil gjøre at fornybart drivstoff prises ut av markedet. Dette… Les mer..
 • 25. okt, 2019

  Norges første svanemerkede drivstoff

  Norge har fått et svanemerket drivstoff, biogass, laget av lokale, fornybare råvarer og med en reduksjon av klimagassutslipp på 91 prosent sammenlignet med konvensjonelt drivstoff. Dette melder… Les mer..
 • 19. jun, 2019

  Første industribygg i massivtre

  Massivtre, solceller på tre fasader, passivhusstandard og BREEAM-NOR Excellent-sertifisering. Det nye kaffeproduksjonsanlegget i Vestby blir et realt miljøbygg på 36 meter. Kaffehuset er det første… Les mer..
 • 17. jun, 2019

  Det blir flisfyring på Evenes

  Det er inngått en avtale mellom Norsk Bioenergi AS, Forsvarsbygg og Avinor med kjøp av energi i 20 til 30 år. Leverandøren skal bygge energisentralen basert på flisfyring. Det skal leveres varme og… Les mer..
 • 31. mai, 2019

  Inngår pelletssamarbeid

  Moelven og SCA har inngått en samarbeidsavtale om levering av pellets fra Moelvens nye pelletsfabrikk som settes i drift til høsten. Avtalen innebærer at det svenske konsernet SCA har sikret seg en… Les mer..
 • 27. apr, 2019

  Første massivtrehus med norsk tømmer

  På Gjennestad videregående skole i Stokke i Vestfold bygges nå Norges første større massivtrehus med norsk tømmer. Massivtrehuset bygges med tømmer fra Numedal. Produsenten Splitkon har en splitter… Les mer..
 • 25. apr, 2019

  Seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg

  Norsk Bioenergiforening (Nobio) ønsker velkommen til årets seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg. Seminaret blir arrangert på Scandic Oslo Airport, Gardermoen den 28. mai 2019. Seminaret… Les mer..
 • 14. mar, 2019

  To fliskjeler, hver på 500 kW, skal levere varme på industriområdet i Bismo

  I høst skal flisfyringsanlegget til Skjåk Biovarme AS, på industriområdet i Bismo, starte opp. Det er montert to fliskjeler, hver på 500 kW, som skal levere varmen. – Vi har dimensjonert for å kunne… Les mer..
 • 31. jan, 2019

  Har investert i ny flisterminal

  Moelven Østerdalsbruket på Koppang har investert 10 millioner i ny flisterminal. Den bidrar til å sikre avsetning på flis, bærekraftig treindustri og arbeidsplasser i hele Stor-Elvdal kommune. Daglig… Les mer..
 • 06. des, 2018

  Fornybar varme på Ås

  Statsbygg har skrudd på miljøvennlig fjernvarme i Veterinærbygget som er under oppføring på Campus Ås. Dette vil kutte utslippene på byggeplassen med rundt 600 tonn CO2 i året. Dette melder… Les mer..
 • 21. nov, 2018

  Klart for Bioenergidagene 2018!

  Den 26. og 27. november arrangerer Norsk Bioenergiforening årets store bransjetreff på Quality Airport Hotel Gardermoen. Første dag står i bioenergimarkedets og næringspolitikkens tegn. – Stadig mer… Les mer..
 • 15. nov, 2018

  Både konsument og produsent av energi

  Eidsiva Bioenergi og Rambekk renseanlegg har i fellesskap etablert en ny varmesentral for utveksling av varme mellom renseanlegget og fjernvarmenettet i Gjøvik. Dette melder Eidsiva. Rambekk… Les mer..
 • 15. sep, 2018

  Første stasjon for flytende og komprimert biogass er under bygging

  Nylig satte AGA gravemaskinen i gang for bygging av den første fyllestasjonen for flytende- og komprimert biogass i Norge. Biogasstasjonen på Furuset skal levere det mest bærekraftige, flytende… Les mer..
 • 08. sep, 2018

  Skal redusere energiforbruket i pelletsproduksjonen med inntil 37 prosent

  Moelven Industrier bygger en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss. Satsningen tar i bruk banebrytende løsninger, der energi og flisprodukter fra Moelvens sagbruk i… Les mer..
 • 15. jun, 2018

  Brukte 1 GWh på avising av fly

  Avising av fly er kritisk for vinterdriften på Oslo Lufthavn og krever mye energi. I vinter brukte flyplassen hele 1 GWh fornybar energi til avisingen. Energien som brukes til avisingen er basert på… Les mer..
 • 15. jun, 2018

  – Det er fossil fyringsolje som blir forbudt, ikke oljefyren

  – Det haster overhodet ikke med å fjerne oljefyren, sier salgsdirektør Trond Petter Varang i Flogas Norge AS. Det er nemlig den fossile fyringsoljen som blir forbudt fra 2020, ikke oljefyren du har i… Les mer..
 • 27. apr, 2018

  Betydelig lavere bioenergivekst enn forventet

  Årsforbruket av bioenergi var forventet å øke med inntil 14 terrawattimer (TWh) fra 2008 til 2020, men var i 2016 økt med bare 1,6 TWh. – Satsningen er spredt på flere departementer og virksomheter… Les mer..
 • 19. apr, 2018

  – Pelletskjelen har levert så å si all varme i vinter

  På Overhalla barne- og ungdomsskole er det installert en pelletskjele på 200 kW. I årets kalde vinter har den stått for så å si all varmeleveranse. Elkjelen, som kan brukes som spisslast, har kun… Les mer..
 • 11. apr, 2018

  Klart for landets første fyllestasjoner for flytende biogass

  Nå kommer landets første fyllestasjoner for flytende biogass, og de første transportørene bestiller lastebiler for å ta det klimanøytrale drivstoffet i bruk. – Biogass er sirkulærøkonomi i praksis,… Les mer..
 • 17. jan, 2018

  Bruken av miljøvennlige ovner øker kraftig

  Vedfyringen går litt ned her i landet, mengden ved brent i ovner med gammel teknologi har avtatt med mer enn 75 prosent de siste 20 årene. Samtidig har bruken av mer miljøvennlige ovner økt kraftig.… Les mer..
 • 23. des, 2017

  Statkraft og Södra skal bygge demoanlegg for avansert biodrivstoff

  Selskapet Silva Green Fuel AS, som eies av Statkraft (51 %) og Södra (49 %), skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert 2. generasjons biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte i… Les mer..
 • 22. nov, 2017

  Har som mål å levere minimum 100 000 tonn flis årlig til Danmark

  Viken AT Market AS har signert en samarbeidsavtale med HedeDanmark AS om å bygge opp en leveranse av skogflis til det voksende danske energimarkedet. Samarbeidsavtalen styrker partenes mulighet for å… Les mer..
 • 10. nov, 2017

  3 MW bioenergianlegg åpnet på Rudshøgda

  Torsdag 5. oktober sto landbruksminister Jon Georg Dale for den offisielle åpningen av et nytt bioenergianlegg ved Nortura på Rudshøgda. Anlegget skal levere 10 GWh med damp. – Et anlegg som dette… Les mer..
 • 13. okt, 2017

  Fjernvarmeanlegg åpnet på Elverum

  I 2015 vedtok Eidsiva å bygge et nytt fjernvarmeanlegg i Elverum, etter at Eidsiva kjøpte Elverum fjernvarme i 2014. Torsdag 14. september ble det første spadetaket med treflis til det nye anlegget,… Les mer..
 • 07. sep, 2017

  I Sverige står bioenergien for 36 prosent av det totale energiforbruket

  Bioenergi står for 36 prosent av det svenske energiforbruket, ifølge statistikk fra Eurostat og beregninger foretatt av den europeiske bioenergiorganisasjonen AEBIOM. 36 prosent motsvarer 132 av… Les mer..
 • 04. sep, 2017

  Ny fjernvarmesentral kan produsere 40 GWh

  – Avtalen med Ullensaker kommune er et gjennombrudd for fjernvarmeutbyggingen på Jessheim, og en viktig avklaring for utbyggere og innbyggere som i flere år har etterlyst og ventet på et godt… Les mer..
 • 12. mai, 2017

  Måler fuktigheten i flis på cirka ett minutt

  Prediktor Instruments mottok årets Bioenergy Innovation Award under FME CenBios sluttkonferanse på Ås 13.-14. mars 2017. De fikk prisen for en av sine nyeste innovasjoner; måleinstrumentet Spektron… Les mer..
 • 23. mar, 2017

  Trondheims første flisfyrte nærvarmeanlegg er åpnet

  1. mars ble Trondheim kommunes første flisfyrte nærvarmeanlegg åpnet. Anlegget skal varme opp Vikåsen barneskole, Markaplassen ungdomsskole og Vikåsen idrettshall. Oppvarmet areal på de tre byggene… Les mer..
 • 27. jan, 2017

  – Halver utslipp med fornybar diesel!

  2G Polar er Eco-1 sitt svar på dårlig luftkvalitet i byer og tettbygde strøk. Den halverer lokale utslipp på de norske dieselbilene som er på veiene i dag. – Fornybar diesel er et helt nytt… Les mer..
 • 27. jan, 2017

  Politisk føring og dårlig el-nett førte til valg av bioenergianlegg

  På Spongdal, som ligger på Byneset i Trondheim kommune, blir Byneset helse- og velferdssenter, Bynestunet borettslag og nye Spongdal skole varmet opp av en varmesentral som fyres med pellets. – Det… Les mer..
 • 10. nov, 2016

  Kan levere 700 000 kWh varme og 315 000 kWh strøm

  Norges første småskala gassifiseringsanlegg er nå satt i drift på Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad. 100 kW varme og 45 kW strøm kan produseres av lokal flis. 260 studenter og ansatte ved… Les mer..
 • 03. nov, 2016

  – Flisanlegget gir en verdiskapning på 850 000 kroner per år

  – Jeg mener den verdiskapningen et bioenergianlegg gir i lokalmiljøet, er for lite kommunisert. Det blir ikke sett på helheten, det er bare snakk om øre per kilowattime. Dette sier Hallvard Helland,… Les mer..
 • 20. okt, 2016

  Biomasse kan skape 20 000 danske arbeidsplasser

  Den grønne omstillingen i Danmark kan skape tusenvis av arbeidsplasser ved å satse på biomasse, viser en ny rapport. Dette skriver EnergiWatch. Danmark kan med eksisterende teknologi og kjente… Les mer..
 • 20. okt, 2016

  Flisanlegget på Kråkstad er åpnet

  Fredag 30. september ble Follo Bioenergis flisanlegg på Kråkstad i Ski kommune åpnet. Anlegget skal levere cirka 1 GWh varme per år til Ski kommunes bygningsmasse på Kråkstad. I sin tale ved åpningen… Les mer..
 • 11. okt, 2016

  Zero: Belønner jukse-miljøbiler

  – Regjeringen skulle levere et historisk grønt skatteskifte. I stedet legger de om avgiftene til fordel for forurensende bensin- og dieselbiler, og premierer jukse-miljøbiler. Regjeringens forslag… Les mer..
 • 08. okt, 2016

  Peterson Packaging har installert et 2,5 MW pelletsanlegg

  Peterson Packaging i Norrköping har fra 1. juli tatt i bruk et nytt og moderne pelletsanlegg i samarbeid med Pemco Energi. – Det er avgjørende at vi har en pålitelig energiforsyning. Dessuten legger… Les mer..
 • 07. okt, 2016

  Fra LPG til trepellets

  Veidekkes asfaltfabrikker i Moss og på Stange, skal redusere CO2-utslippene med 90 prosent ved hjelp av miljøvennlig oppvarming. – Vi ønsker å være ledende på miljø i vår bransje, og gjør nå en rekke… Les mer..
 • 29. sep, 2016

  Fossil fyringsolje skiftet ut med bioolje

   Agder Energi Varmes anlegg i Vesterveien i Kristiansand har nylig skiftet ut fyringsoljen med bioolje. – Anlegget i Vesterveien har gått fra å ha nesten fossilfri produksjon til å ha helt fossilfri… Les mer..
 • 23. sep, 2016

  Nytt flislager på 3000 m2

  Rena Forst Bioenergi AS har bygget nytt flislager til fire millioner kroner på Brudefallet gård sør for Rena i Østerdalen. – Flisproduksjon og bioenergi er en voksende industri. Det er en vekst vi… Les mer..
 • 19. aug, 2016

  Milepæl for grønt drivstoffskifte

  Energiselskapet St1 har i dag meddelt at de vil etablere biodrivstoffproduksjon basert på norsk skogsavfall i samarbeid med Treklyngen. Dermed får vi milliardinvesteringer i norsk industrivirksomhet,… Les mer..
 • mars i år ble gressmatten på Åråsen stadion tint av et mobilt flisanlegg. Foto: Bioland AS
  02. jul, 2016

  Mobilt flisanlegg varmet opp gressmatten på Åråsen

  Et helt nytt mobilt nærvarmeanlegg har varmet opp gressmatten på Åråsen med flis. Anlegget ble levert i mars i år. Oppvarmingsmetoden vil gi en besparelse på cirka 200 000 kroner per år. Det er… Les mer..
 • Mandag 14. mars ble Mysen varmesentral offisielt åpnet av ordføreren i Eidsberg kommune, Erik Unaas. Sentralen har vært i drift et drøyt år allerede, og erfaringene fra det første prøveåret er gode.
  14. apr, 2016

  Bygg i Mysen varmes av en fliskjel på 3 000 kW

  Mandag 14. mars ble Mysen varmesentral offisielt åpnet av ordføreren i Eidsberg kommune, Erik Unaas. Sentralen har vært i drift et drøyt år allerede, og erfaringene fra det første prøveåret er gode.… Les mer..
 • Partene Nortura Rudshøgda og Oplandske Bioenergi AS har inngått en kontrakt om levering av prosessdamp til Norturas fabrikk på Rudshøgda.
  07. apr, 2016

  Skal levere prosessdamp til Nortura Rudshøgda

  Partene Nortura Rudshøgda og Oplandske Bioenergi AS har inngått en kontrakt om levering av prosessdamp til Norturas fabrikk på Rudshøgda. Nortura utvider sin virksomhet på Rudshøgda og trenger mer… Les mer..
 • KLM Royal Dutch Airlines lanserte i dag den første av i alt 80 flygninger med biodrivstoff fra Oslo til Amsterdam. Flygningene vil bli gjennomført med KLMs nye Embraer 190 med en blanding av 47 prosent jet biofuel og 53 prosent fossil jetfuel.
  01. apr, 2016

  Lanserer flygninger med biodrivstoff fra Oslo til Amsterdam

  KLM Royal Dutch Airlines lanserte i dag den første av i alt 80 flygninger med biodrivstoff fra Oslo til Amsterdam. Flygningene vil bli gjennomført med KLMs nye Embraer 190 med en blanding av 47… Les mer..
 • Frænaordfører Tove Henøen åpnet det nye flisfyringsanlegget til Tine i Elnesvågen. Foto: TINE
  28. mar, 2016

  3 MW flisanlegg åpnet med øks

  23. februar ble bioenergianlegget til Bioenergy AS ved Tine Meieriet Elnesvågen åpnet av ordføreren i Fræna kommune Tove Henøen. Fliskjelen i anlegget er på 3 MW. Ordføreren er glad for at Tine… Les mer..
 • 08. mar, 2016

  Siva Varmesentral åpnet

  Torsdag 28. januar ble Siva Varmesentral i Kongsvinger offisielt åpnet, ved at konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva Energi og ordfører Sjur Strand i Kongsvinger kommune tente på ei bålpanne ved… Les mer..
 • VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) produserer biogass av avløpsvannet fra 600 000 personer i Oslo-området. Nå skal VEAS investere 90 millioner kroner i et anlegg som gjør at biogassen kan brukes som drivstoff.
  08. mar, 2016

  Skal produsere 70 GWh biodrivstoff

  Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) produserer biogass av avløpsvannet fra 600 000 personer i Osloområdet. Nå skal VEAS investere 90 millioner kroner i et anlegg som gjør at biogassen kan brukes som… Les mer..
 • Figuren viser produksjon av biovarme fra tidenes morgen for bioenergiprogrammet, fordelt på varmesalg, gardsvarme, veksthus og biogass. Kilde: Innovasjon Norge
  01. mar, 2016

  Bioenergiprogrammet førte til 43,9 GWh mer biovarme i 2015

  Resultatene fra 2015 for bioenergiprogrammet viser at på tross av vedvarende lav strømpris, så er interessen for å satse på bioenergi stor blant norske bønder. I 2015 brukte Innovasjon Norges… Les mer..
 • 18. feb, 2016

  Bioenergigründer vant “Bygdeutviklingsprisen for 2015”

  Tor Oxhovd Svalesen, med selskapene Stølslie Biovarme AS og Valdres Biovarme AS, fra Oppland stakk av med seieren om den nasjonale bygdeutviklingsprisen til Innovasjon Norge for 2015. Sammen med… Les mer..
 • 28. jan, 2016

  Hordaland Bioenergi vant pris

  Voss kommunes miljøvernpris for 2015 ble tildelt Hordaland Bioenergi. Det var lederen i miljø- og kulturutvalget i Voss kommune, Vidar Skeie, som delte ut prisen til daglig leder Kathrine Månum i… Les mer..
 • 11. jan, 2016

  Nytt bioenergianlegg åpnet i Aurskog-Høland

  Nok et bioenergianlegg er nå offisielt åpnet i Aurskog-Høland kommune. Anlegget på Aursmoen gir varme til Aursmoen skole og Aurskog-Finstadbru sportsklubb (AFSK). Det er Aurskog-Høland Nærvarme som… Les mer..
 • 11. jan, 2016

  500 kW flisanlegg åpnet i Klæbu kommune

  Onsdag 25. november åpnet ordfører Kirsti Tømmervold et nytt biovarmeanlegg i Klæbu kommune. I sin tale uttrykte ordføreren stolthet over at tre viktige bygg i kommunen nå forsynes med grønn energi,… Les mer..
 • Flyfoto av Nordre Follo Renseanlegg. Foto: Nordre Follo Renseanlegg
  18. des, 2015

  Produserer 600 000 kWh elektrisitet av biogass

  Nordre Follo Renseanlegg er nå i gang med å produsere elektrisitet av biogass fra slam. Dette er første gang teknologien brukes på et renseanlegg i Norge. – Dette prosjektet vil bygge erfaring i å… Les mer..
 • Ordfører Nina Sandberg sto for åpningen av flisanlegget i Nesodden kommune. I bakgrunnen Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS. Foto: Mette Marit Bratlie
  11. des, 2015

  Flisanlegg åpnet på Nesodden

  Onsdag 11. november var det offisiell åpning av energisentralen som skal stå for oppvarmingen av Nesoddtunet bo- og servicesenter og Sunnaas sykehus, i Nesodden kommune i Akershus. Det var ordfører… Les mer..
 • 29. okt, 2015

  Fossilfri med biofyringsolje

  Tine Meieriet Brumunddal har gått helt over på fornybar energi. Tirsdag 13. oktober ble det skrevet historie ved meieriet. Da ble det første ordinære lasset med biofyringsolje fra Eco-1 Bioenergi AS… Les mer..
 • 28. okt, 2015

  Ovnssalget tar seg litt opp

  I tredje kvartal steg salget av ovner sammenlignet med fjoråret. Men tallet er godt bak 2012 og 2013. Dette melder Norsk Varme. Det er registrert salg av 33 544 ovner blant Norsk Varmes medlemmer.… Les mer..
 • Daglig leder Tomas Berg Sandnes i ETA Norge ved fliskjelen på Øvre Langerud Gård. Foto: ETA Norge
  22. okt, 2015

  Skal feire 2 100 biobrenselsanlegg

  Innovasjon Norge og Enova har bidratt til å etablere 2 100 biobrenselsanlegg i Norge. I den forbindelse inviterer ETA Norge til bioenergifest i fyrrommet på Øvre Langerud Gård i Hokksund den 23.… Les mer..
 • – Det har vært gjennomført korte testperioder og lavinnblandinger på ferjesamband i Europa tidligere, men ingen har tatt steget til hundre prosent biodrivstoff slik Fjord1 nå gjør, sier Geir Ingeborgrud i Eco-1.
  21. okt, 2015

  Verdens første kommersielle ferjestrekning på fornybart biodrivstoff

  Fjord1 blir verdens første ferjeselskap som bruker biodrivstoff av HVO-typen til framdrift av ferjer. Fra januar 2016 skal ferjesambandet på strekningen Hella-Dragsvik-Vangsnes driftes på 2G MARINE… Les mer..
 • 18. og 19. november går ”Bioenergidagene 2015” av stabelen på Quality Hotel Gardermoen.
  02. okt, 2015

  Klart for årets bioenergitreff

   18. og 19. november går ”Bioenergidagene 2015” av stabelen på Quality Hotel Gardermoen. – Første dag starter vi med å se bioenergi som en bærebjelke i internasjonal klima- og energipolitikk og som… Les mer..
 • Her flises gullstokken som markerer åpningen av anlegget på Langset skole. Flishoggeren er en Heizohack 8-500 med kran. Hoggeren kan hogge en stokkdiameter opptil 70 cm og har en kapasitet på opptil 50-60 lm3 per time. Foto: Tekniske Nyheter
  10. sep, 2015

  Fliser direkte i siloen

  I bioenergianlegget på Langset skole i Eidsvoll kommune har Oplandske Bioenergi bygd flissiloen oppe på bakken. Flisingen foregår rett i flissiloen. – Dette er et lite brukt konsept i Norge, sa… Les mer..
 • Fliscontaineren som leverte dusjvann til 1700 deltakere på NBUs landsstevne. Foto: Tangen Automasjon
  03. sep, 2015

  Fliscontainer varmet dusjvann til 1 700 personer

  Under årets landsstevne for Norges Bygdeungdomslag (NBU) ble varmtvannet for de 1 700 deltakerne levert fra en fliscontainer. – I løpet av de sju dagene anlegget var i drift, gikk det med 10 m3 flis,… Les mer..
 • 27. aug, 2015

  Flisfyringsanlegg på 3 000 kW bygges i Elnesvågen

  Ved Tine Meieriet Elnesvågen er nå Bioenergy AS i ferd med å bygge et flisfyringsanlegg på 3 000 kW. Flis skal erstatte naturgass. Første spadetak ble tatt i midten av juni. Anlegget vil være ferdig… Les mer..
 • 05. mai, 2015

  Produksjon og bruk av bioenergi har gått ned

  Mens andre land har tatt i bruk bioenergi i stadig større grad de senere årene, har både produksjonen og bruken i Norge gått ned. Det viser en rapport NMBU har utarbeidet for Enova som en del av… Les mer..
 • 28. apr, 2015

  NoBio har fått ny daglig leder

  Nobio har ansatt Martin S. Kristensen som ny daglig leder. Han har opparbeidet seg god erfaring med bioenerginæringen gjennom sitt arbeid i Energigården og har en master i Fornybar Energi hvor… Les mer..

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB