900 kW flisanlegg i drift på Fredriksvern Verft

Varme fra et nytt flisbasert bioenergianlegg er nå koblet til det oppgraderte fjernvarmenettet på festningen Fredriksvern Verft i Stavern. Tirsdag 18. november ble begivenheten markert med blant annet Larvik-ordfører Rune Høiseth tilstede.

– Global oppvarming er en følge av menneskeskapte klimagassutslipp fra fossilt brensel som olje, kull og naturgass, og anses for å være den største miljøutfordringen verdenssamfunnet står overfor. Det er derfor flott å registrere at Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) tar et lokalt ansvar og iverksetter viktige tiltak for å redusere utslippene, sa ordfører Rune Høiseth.

 

Fra venstre: Rune Høiseth (ordfører i Larvik kommune), Trond H. Bergan (festningsforvalter) og Inger Anne Speilberg (rådmann i Larvik kommune) foran selve brennkammeret i energisentralen. Foto: Forsvarsbygg

– Dette er en gledens dag, og med dette nye anlegget tar vi som forvaltere et viktig samfunnsansvar. Vi har oppgradert og tilpasset det interne fjernvarmeanlegget for å kunne motta miljøvennlig fjernvarme, sier festningsforvalter Trond H. Bergan i NFV ifølge en pressemelding fra Forsvarsbygg og Norsk Bioenergi.

Norsk Bioenergi AS har etablert energisentralen med tilhørende infrastruktur. Investeringen er i størrelsesorden 9 millioner kroner. Forsvarsbygg har inngått en 20-årig avtale med Norsk Bioenergi om energileveransen. Norsk Bioenergi har ansvaret for den totale driften og vedlikeholdet av anlegget.

Flisa hentes lokalt i Vestfold

– Vannet varmes opp ved bruk av skogsflis som hovedbrenselskilde i anlegget, og flisa hentes fra lokale skogsområder i Vestfold, sier Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS. – Som spisslast benyttes olje- og elektrisitet.

 

  

Fakta om anlegget

Grunnlast:               Biokjele 900 kW
Spisslast:                Elektrisitet og olje
Nærvarmenett:        200 grøftemeter
Fliskjele:                 Schmid UTSR/Tangen Automasjon AS
Energileveranse:      2,25 GWh
Reduserte
klimagassutslipp:     782 tonn CO2 per år
Fliskvalitet:             Heltre/grot, fuktighet +/- 50 %
Flissilo:                   120 m3   

 

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 37/2014. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB