– Bekymringsfullt at regulering av direktevirkende elektrisitet er foreslått fjernet i TEK

– Det nye forslaget til energikrav i TEK vil sannsynligvis føre til at nye bygg i Norge i stor grad vil bli etablert med ulike elektriske løsninger.

– Dette er på grunn av at det er et krav til energifleksible systemer uten at dette er knyttet opp til vannbårne anlegg. Samtidig er det ikke krav til en fornybarandel i energibruk, sier fungerende daglig leder Hege Holte Nielsen i Norsk Bioenergiforening i en kommentar til forslagene til nye energikrav i byggteknisk forskrift som ble lagt frem nylig. De nye energikravene skal bidra til å redusere energibruk og klimagassutslipp i bygninger.

 

 Fungerende daglig leder Hege Holte Nielsen i Norsk Bioenergiforening.

– Det er i dag ingen klar definisjon på om elektrisk kraft er fornybar eller ikke, og planmyndighetene i den enkelte kommune kan dermed tolke kravet om energifleksibilitet ulikt, sier Nielsen.

Nobio er fornøyd med at det er lagt inn krav til energifleksibilitet og at beregningsgrunnlaget for energibruk i bygninger fortsetter å baseres på netto energibruk som på en god måte viser byggets faktiske energiforbruk. Krav til at småhus skal bygges med skorstein og forslag om forbud mot fossile varmeløsninger i bygg er også positivt. – Dette er punkter Nobio blant annet har spilt inn i forbindelse med arbeidet knyttet til høringsforslaget, sier Hege Holte Nielsen.

.

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB