Biobrenselsanlegget på Gjennestad er åpnet

Mandag 3. februar ble det nye bioenergianlegget på Gjennestad Gartnerskole i Vestfold åpnet av seniorrådgiver Heidi Garberg fra Landbruks- og matdepartementet. Anlegget har vært i drift siden 7. januar og skal levere cirka 3 GWh i året.

Cirka 250 personer overvar åpningen. – Økt bruk av trevirke, til byggematerialer og som råstoff til energiproduksjon, er et opplagt svar når vi skal bevege oss mot et lavutslippssamfunn. Jeg har fått vite at dere hadde klare ønsker om å bruke lokale råstoffressurser. Det vil også gi en annen viktig effekt, nemlig at det vil bidra til å opprettholde et vakkert kulturlandskap i områdene nær skolen, sa Heidi Garberg da hun åpnet anlegget.– Ethvert bioenergianlegg som etableres, er etter min mening et synlig bevis på en økende bevisstgjøring rundt det å velge miljøriktige energiløsninger for framtida, sa Garberg.


– I fem år har vi prøvd og feilet, jobbet og slitt for å finne en god løsning for biobrensel på Gjennestad. Mandag 3. februar var vi klare, sier daglig leder Geir Fossnes på Gjennestad Gartnerskole.

 

 

Seniorrådgiver Heidi Garberg fra Landbruks- og matdepartementet foretok den offisielle åpningen av det nye biobrenselsanlegget med motorsag. Foto: Njål Arve Melberg

Biokjelen er på 950 KW og er beregnet å skulle levere cirka 3 GWh i året. Varmen skal leveres til 13 000 m2 veksthus, 3 000 m2 hagesenter og 6 000 m2 skole- og internatbygninger. Totalforbruket på Gjennestad er 9 GWh, hvor strøm står for de resterende 6 GWh.

– Anlegget er støttet av Enova, og Norsk Gartnerforbund har deltatt betydelig i planleggingen. Anlegget produserer nå cirka 20 000 kWh per døgn, og til det går det med cirka 30 m3 skogsflis, sier Geir Fossnes. – Flisa hentes i denne fyringssesongen i en radius av 5 km fra Gjennestad Gartnerskole.

Viktig at noen går foran

– For norske gartnere er det viktig at noen går foran og satser slik som Gjennestad Gartnerskole gjort, sa Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund (NGF) under åpningen av anlegget på Gjennestad. – Og slik det ser ut nå blir dette et flott, funksjonelt anlegg som kan levere kortreist biovarme i mange år framover. 

– For NGF er det et strategisk ønske at flere gjør som Gjennestad. Men slikt skjer ikke av seg selv. Noen må ville, og det må være lønnsomhet i slike investeringer, sa Meberg.

 

 

Her blir 45m3 med kortreist flis tippet i flissiloen på Gjennestad. Foto: Njål Arve Melberg

Har spart og konvertert 133 GWh

– Som mange vet satser NGF mye på kompetanse- og kunnskapsutvikling, rådgivning, motivasjon og informasjon om fornuftig energibruk i gartneriene. Dette hadde vi ikke fått til uten solid støtte fra Landbruks- og matdepartementet, Enova, Innovasjon Norge og forhandlingspartene i landbruket, sa Meberg. – Gjennom dette arbeidet har veksthusnæringen oppnådd et resultat på cirka 133 GWh energi spart og konvertert og omtrent en halvering av CO2-utslippene.

Anlegget er bygd uten skruer

Anlegget på Gjennestad er bygd for G 100-flis, som er en grov type flis, for at det skal takle større fraksjoner. – Dette betyr at anlegget kan ta større stikker og flisbiter. Her er det et stempel som skyver flisa inn på rista isteden for å skru flisa inn, sier Christian Brennum i SGP Varmeteknikk AS. Selskapet har levert anlegget på Gjennestad. – At hele anlegget er bygd uten skruer, er litt spesielt. Det er derfor det har et fallaskesystem. Dermed er det ikke skruer noe sted som kan stoppe, hvis det kommer fremmedelementer inn i systemet.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 5/2014. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB