Bioenergi både som hoved- og spisslast

I energisentralen på Øverland Miljøtun i Bærum kommune bruker de flis som basislast og bioolje som back up, spiss- og lavlast. I energisentralen er det plassert en fliskjele på 500 KW og en biooljekjele på 900 KW.

Øverland Miljøtun består av 90 boliger over tre felt. I tillegg skal det bygges 70-110 omsorgsboliger og en barnehage i neste byggetrinn som er forventet ferdig innen 2015. Anlegget ble offisielt åpnet i mars måned i år.

– Foreløpig har anlegget kun gått på flis. Årsaken til det er at det er kapasitet nok på fliskjelen, da området ikke er ferdig utbygd ennå, sier Tord K Rindal, leder for drift og råstoff i Oplandske Bioenergi AS til Tekniske Nyheter. Selskapet har stått for utbyggingen og har hatt prosjektledelsen for anlegget på Øverland Miljøtun. – Når det blir ferdig utbygd, så vil vi nok bruke en del bioolje.

Bildet viser energisentralen på Øverland Miljøtun i Bærum kommune. Foto: Jørgen Galtestad.

– Vi vurderer å fase inn bioolje på flere anlegg. Biolje vil vi bruke der det er egnet for det, sier Rindal. Selskapet har lite driftserfaringer med bioolje foreløpig.

– Noe av flisa vi bruker kommer fra skogen ved Stabekk videregående skole. Men det største volumet får vi fra en entreprenør som holder til i Vestfold, sier Rindal. – Flisa som brukes i anlegget er heltre- og stammevedflis. Flissiloen er på 180 m³.

Tre biooljetanker

I energisentralen er det montert to biooljetanker på til sammen 2 000 liter. – Fordelen med å ha tankene inne i energisentralen er at oljen holder seg varm og at man dermed får bedre driftsforhold. Alternativt må man ha en oppvarmet tank ute under bakken, sier Mats Rosenberg i Bioen AS. Selskapet har jobbet med energiprosjekteringen i prosjektet. – En annen fordel med å ha tankene inne er at man har kontroll med lekkasjer.

– Ulempen med å ha tankene inne er at det er en begrensing på hvor mye olje du kan lagre. Om man gjør dette er avhengig av hvor mye bioolje man vil ha i reserve, sier Rosenberg. – En annen ulempe som må vurderes, er brannfare.

– Bioolje som spisslast kommer mer og mer, spesielt i store prosjekter. Det er mange som satser på å bli hundre prosent fornybare. Det også en økende tendens til å bruke bioolje i mindre prosjekter, sier Rosenberg.

– Det er ikke helt uvanlig med biooljetanker inne i energisentralen. Det står noen sånne rundt omkring, men det er stort sett som spisslast og back up. Er det en energisentral av litt størrelse, så blir det fort for lite volum, sier avdelingsleder for fornybar varme Christian Brennum i SGP Varmeteknikk AS. Selskapet har levert bioenergianlegget på Øvertun Miljøtun.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 32/2013. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB