Bioenergi erstatter olje i Jørstadmoen leir

Nå er det klart for en miljøvennlig oppvarming av Jørstadmoen leir utenfor Lillehammer. Varme fra bioenergi skal nå kobles på fjernvarmenettet i leiren.

Fredag 11. april ble tilsammen tre kontrakter knyttet til den videre utviklingen av leiren, signert, melder Forsvarsbygg.

– Ved bruk av bioenergi vil det bli en årlig reduksjon på cirka 1 000 tonn CO2 i forhold til fossile brensler, i dette tilfellet olje. Det er godt nytt i en tid da fokuset på klimautfordringene er viktig, og avtalen er dermed et godt bidrag til å gjøre arena Jørstadmoen enda grønnere og til å oppnå Forsvarsbyggs ambisiøse miljømål, sier eiendomssjef Ole Anders Spikkerud i Forsvarsbygg.

 

Einar Stuve (Oplandske Bioenergi AS), Ånung Løype (Løype Anleggsdrift AS), Jørn Børresen (Caverion Norge AS), oberst Morten Eggen (Cyber CKT, Jørstadmoen), Rune Nilsson (Cyber CKT Jørstadmoen), regionsjef Per Anders Bakke (Forsvarsbygg), eiendomssjef Ole Anders Spikkerud (Forsvarsbygg), arenaleder Arne Ellingsen (Forsvarsbygg), prosjektleder Ivar Sundet (Forsvarsbygg) og prosjektleder Atle Maurud (Forsvarsbygg). Foto: Trond Enemo

– Dette er fremtiden, og som en del av dette skal vi nå fjerne syv fyringssentraler med gamle oljekjeler, i tillegg til at nødvendig fjernvarmeinfrastruktur må på plass. I tillegg skal infrastruktur som vann, kloakk og rørsystemer utvides for å legge til rette for kommende planlagte byggeprosjekter i leiren. Vi øker dermed kapasiteten på dagens og fremtidens leir. Vi tilpasser med andre ord traseer og setter ”fotavtrykk” for fremtidige bygg, sier regionsjef Per Anders Bakke i Forsvarsbygg til forsvarsbygg.no.

Det er den lokale entreprenøren Løype Anleggsdrift fra Gausdal som har infrastrukturkontrakten, mens Caverion har kontrakten knyttet til utfasingen av de gamle fyringssentralene. Bakke signerte disse to avtalene på vegne av Forsvarsbygg, mens Spikkerud signerte avtalen om kjøp av varmt miljøvennlig vann fra Oplandske Bioenergi AS. Den grønne varmen skal være klar til å strømme gjennom radiatorene til fyringssesongen i 2015.

Varmt vann

Opplandske Bioenergi AS holder til på Biri og forsyner i dag Jørstadmoen skole og Jorekstad fritidsbad med fjernvarme. Deres anlegg skal nå utvides og fjernvarmeledninger legges helt frem til leirgjerdet.  
– I tillegg til at det er godt for miljøet, er dette også bærekraftig med tanke på økonomien. Vi vil spare drift- og vedlikeholdskostnader på oljekjelene.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB