Bioenergiprogrammet førte til 43,9 GWh mer biovarme i 2015

Resultatene fra 2015 for bioenergiprogrammet viser at på tross av vedvarende lav strømpris, så er interessen for å satse på bioenergi stor blant norske bønder.

I 2015 brukte Innovasjon Norges bioenergiprogram 66,1 millioner kroner på støtte til gårdsvarme og varmesalgsanlegg.

Spesielt er økningen i salg av varme stor, selv i en tid med lav strømpris. Dette viser at biovarme er konkurransedyktig, melder Innovasjon Norge.

Figuren viser produksjon av biovarme fra tidenes morgen for bioenergiprogrammet, fordelt på varmesalg, gardsvarme, veksthus og biogass. Kilde: Innovasjon Norge

Figuren viser produksjon av biovarme fra tidenes morgen for bioenergiprogrammet, fordelt på varmesalg, gardsvarme, veksthus og biogass. Kilde: Innovasjon Norge

 

– Landbrukets økte interesse for å ta i bruk bioenergi er svært gledelig. Det viser at landbruket tar ansvar for å bruke mer fornybar energi, og at de er opptatte av å ta vare på miljøet. I tillegg til muligheter for økte inntekter gjennom leveranser av varme og brensel, betyr dette også sparte kostnader i egen produksjon, sier Øyvind Halvorsen, leder for bioenergiprogrammet i Innovasjon Norge.

I 2015 ble det i Norge planlagt oppstart av varmeanlegg som vil gi en produksjon på 43,9 GWh. Dette er en liten økning på 2,3 GWh i forhold til 2014.  Det er bevilget 66,1 millioner over bioenergiprogrammet i 2015 og totalproduksjon i landbruket av biovarme støttet over bioenergiprogrammet (2003-2015) er nå 350,5 GWh – noe som tilsvarer mer enn et halvt års produksjon ved et Altakraftverk. Økningen på 43,9 GWh tilsvarer bioenergi fra 25 000 fast kubikkmeter virke.

Varmesalgsanleggene står for 50 prosent av planlagt produksjon i 2015, mens resten fordeler seg med hovedvekt på gårdsvarme samt noe på veksthus og biogass.

Gjennom godt samarbeid med fylkesmennene og fylkeskommunene er bioenergi til oppvarming satt på dagsorden gjennom informasjonsmøter, kurs og studieturer for å vise anlegg og danne nettverk.

– Dette arbeidet gjør at landbruket ser betydningen av å ta i bruk kortreist, fornybar energi til eget bruk og til salg av varme. Landbruksrådgivingen har også satt biovarme på dagsorden og vil gi råd om bruk av bioenergi, sier Halvorsen.

– Landbrukets økte interesse for å ta i bruk bioenergi er svært gledelig. Det viser at landbruket tar ansvar for å bruke mer fornybar energi, og at de er opptatte av å ta vare på miljøet, sier Øyvind Halvorsen, leder for bioenergiprogrammet i Innovasjon Norge.
 

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB