”Bioenergy Innovation Award 2015” til Vincent Eijsink

Professor Vincent Eijsink, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, fikk årets Bioenergy Innovation Award under ”CenBio Days” 17.-19. mars 2015.

Eijsink får prisen for sin innsats som har vært avgjørende for utviklingen av bioenergi i Norge. Den har hatt betydning for bioenergifeltet som helhet, og for en helhetlig tilnærming til spørsmålet om hvordan biomassen best kan utnyttes.

 

Vincent Eijsink er vinner av ”Bioenergy Innovation Award 2015”. Foto: NMBU

 

Juryen sier i sin begrunnelse at årets vinner scorer høyt på alle de tre kriteriene for Bioenergy Innovation Award; innovasjonen må bidra til nytenkning i bransjen, den må være forskningsbasert og den må ha et kommersielt potensial.

Juryen sier videre at Eijsink over flere år har bygget opp et vitenskapelig fagmiljø med internasjonalt renommé innen enzymteknologi og biogassprosesser. Vinneren er god på koblingen mellom grunnforskning og næringsliv, har stort gjennomslag i næringslivet og bidrar til å skape langsiktige muligheter for dem. Han jobber målrettet med å utvikle biogassløsninger som er av direkte betydning for bedriftene.

Biogassforskningen har vært konsentrert om utviklingen av robuste, raske og direkte implementerbare biogassprosesser, hovedsakelig i nært i samarbeid med Cambi, Tine, Seaweed, Energy Solutions og partnere på Ås campus. I tillegg har han tett samarbeid med Borregård innen enzymteknologi og med utviklingen av en ny prosess, samt at han samarbeider med verdens største enzymprodusent.

Vinneren viser nytenkning og dristighet innen enzymteknologien. På bakgrunn av grunnleggende enzymologisk kunnskap, utvikler han sine helhetlige tilnærminger til biomasseproblematikken for å kunne beskrive, vurdere og analysere mulige forbedringer og standardiseringer av biogassprosesser. For bare et års tid siden tok han i bruk ”ultra high throughput” sekvenseringsmetoder for å få bedre analyser av mikrobiologien bak biogassprosessen. En prosess som inntil da var en ”black box”, sier juryen i sin begrunnelse.

 

Odd Jarle Skjelhaugen mottok prisen på vegne av prisvinneren, da Vincent Eijsink ikke var tilstede under prisutdelingen. På bildet: Vidar Andreassen (Innovasjon Norge), Odd Jarle Skjelhaugen (CenBio/NMBU) og Berta Matas Güell (CenBio/SINTEF Energi AS). Foto: Sintef

 

Bioenergy Innovation Award er en norsk innovasjonspris som skal stimulere og belønne kunnskapsbasert innovasjon og/eller entreprenørskap innen stasjonær bioenergi. Prisen er ment å bidra til identifisering av prosjekter med et kommersielt potensial.

Prisen består av et diplom og et silketrykk av Håkon Gullvåg.

Prisen ble introdusert i 2011 av Senter for miljøvennlig energiforskning CenBio (Bioenergy Innovation Centre) og deles ut årlig under CenBio Days. Tidligere vinnere har vært forsker Edvard Karlsvik fra SINTEF Energi, Cambi AS, Solør Bioenergi og Mjøsen Skog.

 

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB