”Bioenergy Innovation Award” til Mjøsen Skog

Årets vinner av ”Bioenergy Innovation Award” er skogeierandelslaget Mjøsen Skog for utviklingen av en solid, innovativ og forskningsbasert verdikjede for bioenergi fra skog. Prisen ble overrakt daglig leder Erik A. Dahl under årets CenBiodager.

Bioenergy Innovation Award belønner innovasjon og entreprenørskap med kommersielt potensial innen bioenergi.

Det er CenBio, et nasjonalt forskningssenter innen bioenergi, som står bak prisen, som ble delt ut for første gang i 2011.

Avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Rune Volla, delte ut prisen, og belønnet Mjøsen Skog for sitt arbeid med å bygge opp en solid verdikjede innen bioenergi.

– Mjøsen Skog scorer høyt både når det gjelder nytenkning, innovasjonsgrad og at arbeidet skal være forskningsbasert, sa Volla under prisutdelingen på CenBiodagene på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

– Mjøsen Skog har i løpet av få år bygd opp en industriell produksjonslinje for biobrensel fra skog. De har utviklet gode digitale kartløsninger og har arbeidet godt gjennom hele verdikjeden, fra stående skog og brenselsråstoff og fram til ferdig industrileveranse, sa Volla.

 

 

Prisutdeler Rune Volla (Forskningsrådet), Berta Matas Güell (SINTEF/CenBio), prisvinner Erik A. Dahl fra Mjøsen Skog og Odd Jarle Skjelhaugen (NMBU/CenBio). Foto: CenBio

For Erik A. Dahl i Mjøsen Skog var prisen en positiv overraskelse og en fin belønning for det langsiktige arbeidet skogeierandelslaget har lagt ned i de siste. Han presiserte at de mottok prisen som en representant for ALLMA-gruppen, som i tillegg til Mjøsen Skog består av AT Skog og Allskog.

– Allerede i 2005 startet vi utviklingen av et system for behandling av store mengder skoglige data og kartdata i vår virksomhet, det som i dag kalles ALLMA-systemet, forteller Erik A. Dahl.


ALLMA-systemet eies i fellesskap av Mjøsen Skog, AT Skog og Allskog, og er det første web-baserte GIS-systemet i Norge som integrerer ajourholdte skogbruksplaner med driftsoperative funksjoner, og som samtidig fungerer som et dokumentasjonsverktøy. Et avgjørende punkt er at dette gjøres tilgjengelig i felt gjennom mobile løsninger.

– Å etablere en digital verdikjede har lenge vært en strategi for Mjøsen Skog. Vi mener dette er en viktig vei å gå for å utvikle bedre løsninger, samtidig som det er en overlevelsesbetingelse for industrier i et høykostland å utvikle verktøyer for kostnadseffektiv produksjon. Det er ganske viktig nå som skogbransjen har så store utfordringer, forklarer Erik A. Dahl.

For juryen for Bioenergy Innovation Award, var også Mjøsen Skogs langsiktige kontakt med norske og internasjonale forskningsmiljøer av stor betydning for at de ble tildelt prisen.

 

Bildet viser Anne Guri Kløvstad fra Mjøsen Skog som benytter iPad med ALLMA for å planlegge tiltak i ungskogen. ALLMA er det første skogplansystemet som har muligheter til å ta opp live-data på mobile løsninger. De operative kartløsningene gir grunnlag for både ansvarlig og effektiv forvaltning av råstoffet i skogen. Foto: Anne Mæhlum, Mjøsen Skog

– Mjøsen Skog har blant annet samarbeidet med Campus Ås-miljøet når det gjelder bruk av flyfotografering og laserskanning av skog, det som kalles fjernmåling/flybåren laserskanning, i forbindelse med kartleggingen av skogressursene, forteller Odd Jarle Skjelhaugen, nestleder i CenBio.

Juryen påpeker dessuten at Mjøsen Skog har vært initiativtaker og deltaker i mange andre forskningsprosjekter enn CenBio, og at Mjøsen Skog aktivt har deltatt i nettverksbygging med andre aktører innen bioenergi.

– Jeg ser på prisutdelingen som en stor anerkjennelse av vårt arbeid, og er takknemlig og ydmyk for det. Samtidig er det en stor inspirasjon for vår videre satsing på å utvikle sterke verdikjeder basert på fornybart råstoff fra skog, sier Erik A. Dahl.

– Vi har forsøkt å utnytte forskningsbasert kunnskap i en kommersiell sammenheng. Det er ikke alltid like enkelt, men gjennom systematisk kunnskapsoppbygging har vi, skritt for skritt, bygget opp en verdikjede for fornybar energi.


For Skjelhaugen, er arbeidet som Mjøsen Skog har utført av stor betydning for utviklingen av et norsk marked for bioenergiprodukter.– Ja, fornybarsamfunnet eller lavkarbonsamfunnet krever mer fornybar energi. Skog er en viktig kilde til fornybar bioenergi. For at vi skal lykkes med å øke bruken og omfanget av bioenergi, og ikke minst biobrensel, er det svært viktig med slike suksesshistorier som Mjøsen Skog viser.

– Tilveksten i norske skoger er så stor, og hogsten såpass lav, at det er økonomien og ikke økologien, som begrenser økt bruk av bioenergi fra skog, avslutter Skjelhaugen.

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB