– Budsjettforliket gir incentiv til satsing på biodrivstoff

Budsjettforliket gir incentiv til satsing på biodrivstoff – Venstre og Krf har sikret et budsjett med tydeligere klimaprofil.

– Vi er veldig fornøyde med at regjeringen nå har vedtatt fritak for veibruksavgiften for biodiesel samt en opptrapping av omsetningspåbudet. Dette er et skritt i riktig retning mot lavutslippssamfunnet, og vi ser at budsjettsamarbeidet har tatt våre høringsinnspill på alvor, sier Hege Holte Nielsen i Nobio til nobio.no.

– Nobio har gitt et innspill på at det ikke er oljekjelen som skal fases ut, men den fossile oljen. Et godt og rimelig tiltak er å modifisere eksisterende oljekjeler slik at de kan benytte bioolje, sier Hege Holte Nielsen i Nobio.

 

Tiltakene vil kunne bidra til industrietablering og produksjon av 2. generasjons biodrivstoff fra norske skogsressurser som kan erstatte fossilt drivstoff i tungtransport og luftfart, hvor det ikke finnes andre fornybare alternativer til flytende drivstoff enn biodrivstoff. – Råstoffet som ble brukt av treforedlingsbedriftene som er lagt ned de siste årene, er eksempelvis nok til å produsere 600 millioner liter biodrivstoff, noe som vil redusere klimagassutslippene med hele 1,6 millioner tonn CO2, sier Nielsen.

Det er i tillegg lagt inn et anmodningsforslag fra Stortinget om at regjeringen vurderer en modell for avgiftsendringer eller en incentivordning som vil bidra til økt lønnsomhet for fly som går på biodrivstoff. – Dette viser en tydelig vilje til etablering av helhetlige rammebetingelser for biodrivstoff. Produksjon av jet-fuel fra skogsråstoff vil gi om lag tilsvarende volum av biodiesel, og det er derfor svært viktig at det etableres virkemidler som stimulerer begge markeder, sier Nielsen.


”Råstoffet som ble brukt av treforedlingsbedriftene som er lagt ned de siste årene er eksempelvis nok til å produsere 600 millioner liter biodrivstoff, — noe som vil redusere klimagassutslippene med hele 1,6 millioner tonn CO2."

Videre er det lagt inn en økt bevilgning til miljøteknologiordningen på 100 millioner hos Innovasjon Norge som gir mulighet for å finansiere pilotanlegg og mer miljøindustri. – Klima- og energiteknologifondet økes – og dette er bra, men vi satser på at det blir ytterligere bevilgninger i fremtiden som vil sikre en fremtidsrettet politikk som satser på et fornybart samfunn og verdiskapning i Norge. Stortinget har også fremmet et anmodningsforslag om at det lages en helhetlig plan for utfasing av fossil grunnlast i alle statlige bygg, sier Nielsen. – Dette er også et signal fra regjeringen om at de begynner å ta klimautfordringen på alvor – med god hjelp fra Venstre og Krf.

Det er den fossile oljen som skal fases ut, ikke oljekjelen

– Nobio har gitt et innspill på at det ikke er oljekjelen som skal fases ut, men den fossile oljen, sier Nielsen. Et godt og rimelig tiltak er å modifisere eksisterende oljekjeler slik at de kan benytte bioolje. Fjernvarme og bioenergi som f.eks pellets, briketter og bioolje er gode fornybare alternativer til fossil fyringsolje.

Budsjettet har ellers innført en økning i el-avgiften med 1 øre/kWh. – Dette er ett skritt i riktig retning, men den er vesentlig lavere enn våre naboland og bør økes betraktelig for å sikre energieffektivisering, samt stimulere til alternative fornybare energiløsninger som fjernvarme og bioenergi, sier Nielsen.

Nobio er positivt overrasket over at fjerningen av posten for støtte til informasjonstiltak over LMDs budsjett ble reversert. Dette er et rimelig og godt tiltak som i en samfinansiering med andre kilder bidrar til mye aktivitet og engasjement som igjen bidrar til satsing på bioenergi, sysselsetting og verdiskapning i distriktene.

– I fremtidens lavutslippssamfunn er det viktig å være klar over at alt som kan lages av olje, kan lages av tre. Bioøkonomi er en fremtidsrettet kunnskapsnæring som vil få stor betydning i fremtidens lavutslippssamfunn. Vi har en lang vei å gå, men med gode rammebetingelser og sterke samarbeidspartnere har vi et hav , eller vi kan kanskje si, en skog av muligheter, sier Nielsen.

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB