Erstatter kull med flis

Amagerverket i København skal bygges om til å bli et av Europas største flisfyrte kraftvarmeverk. Istedenfor å bruke pellets som er mest vanlig, satser de på flis fordi dette gir bedre økonomi.

– Vi har først og fremst valgt treflis fordi det gir best økonomi, sier teknisk direktør Per Jacobsen i Hofor. Selskapet eier anlegget som skal fjerne kullet for å gi grønn fjernvarme til blant annet København kommune, ifølge ing.dk.

Jacobsen forklarer at anleggsutgiftene til et flisfyrt verk er vesentlig større enn for et trepelletsfyrt anlegg, fordi en større del av verket må bygges om. Men da treflis er cirka 20 prosent billigere enn pellets for den samme brennverdi, gir det den beste økonomien over tid.

 

Illustrasjonsfoto: Tekniske Nyheter

Han sier at røykgasskondensering ytterligere forbedrer lønnsomheten, fordi den øker virkningsgraden for varmeproduksjonen med omkring 25 prosent i forhold til et pelletsfyrt anlegg.

Ut over den økonomiske fordelen har Hofor også vurdert, at det ut fra en  bæredyktighetsbetraktning er større perspektiv i flis enn i pellets, ifølge ing.dk.

– Produksjonen av pellets bruker cirka 20 prosent av energien i pelletsen. Samtidig fyller treflis mye, og derfor vil flisen typisk komme fra Europa, hvor det er tradisjon for bæredyktig skogsdrift, sier sjefskonsulent Anders Evald i Hofor.

Verket skal ifølge planene bruke 1,5 millioner tonn treflis årlig med 45 prosent fuktighet, noe som sannsynligvis gjør anlegget til ett av de største flisfyrte anlegg i Europa.

– Vi vil selvfølgelig gjerne bruke dansk flis, men vi skal bruke så store mengder, at det antaglig ikke er nok dansk flis til å dekke vårt behov, sier Anders Evald.

Hofor har samtidig besluttet å bygge en såkalt fluid-bed-kjel, hvor brenselet så å si svever over forbrenningssonen.

– Kjelen kan forbrenne treflis direkte, men kan også benytte andre lignende typer brensel. Og det gir en stor fleksibilitet i brenselvalget og dermed større forsyningssikkerhet, sier Per Jacobsen.

På slutten av året regner Hofor med å være ferdige med designet og den endelige størrelsen. Med disse ting på plass legger man opp til den endelige investeringsbeslutningen i selskapets styre. Hofor eies av København kommune.

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB