Fiskeavfall og avløpsslam skal bli 100 GWh med biogass

Enova investerer 82 millioner kroner i Biokrafts planlagte biogassproduksjon på Skogn i Nord-Trøndelag. Dermed er anleggene som skal produsere biogass av fiskeavfall og avløpsslam, nærmere å bli realisert.

Dette melder Enova. Det trønderske bioenergiselskapet Biokraft AS har lenge hatt planer om å starte opp produksjon av biogass med avfall fra oppdrettsnæringen som råstoff. Etter at selskapet inngikk en avtale med Norske Skog ble det bestemt at anlegget skulle bygges på Fiborgtangen. I tillegg til produksjonen basert på fiskeavfall ble det nå mulig å lage biogass fra avløpene til papirfabrikken. Biokraft har tidligere fått tilsagn om støtte fra Enova til begge produksjonsformene gjennom to ulike prosjektsøknader.

I de to – tre årene som har gått siden disse tilsagnene ble gitt, har prosjektene utviklet seg såpass mye at Biokraft etter dialog med Enova besluttet å trekke søknadene og dermed også si fra seg tilsagnene. Biokraft søkte i stedet om støtte til to nye prosjekter. Dette resulterte i at Biokraft nylig fikk innvilget 60 millioner til et anlegg som skal bruke fiskeavfall til å lage drivstoff, og 22 millioner til produksjon basert på avløpsslam.

 

Fra venstre: Håvard Wollan, adm.dir. i Biokraft AS; Håkon Welde, daglig leder i Trønderenergi Invest AS; Amund Saxerud, fabrikksjef ved Norske Skog Skogn og Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova SF. Foto: Enova

– Biokraft har gjort et veldig grundig forarbeid og har synliggjort hva som er nødvendig for at dette skal bli mer enn en veldig god idé. Økt biogassproduksjon er et sentralt grep for å redusere klimautslippene fra transport. Vi mener derfor at det er riktig og viktig å investere så mye i disse to prosjektene, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Administrerende direktør Håvard Wollan i Biokraft AS er glad for at finansieringen fra Enova nå er på plass. – I tillegg til avtalen med Norske Skog har vi også tidligere inngått avtaler med leverandører av råvarer til fabrikken, hovedsakelig fra norsk oppdrettsnæring. Med finansieringen fra Enova har vi også egenkapitalinvestorer og banker som ønsker å være med på realiseringen av fabrikken. Vi håper at spaden snart kan settes i jorda, sier han.

Ifølge de nye prosjektplanene skal det produseres 20 GWh biogass fra avløpsvannet og 80 GWh basert på fiskeavfall. Biobrensel fra papirfabrikken sørger for at også selve produksjonsprosessen blir fornybar.

En viktig endring sammenlignet med de opprinnelige prosjektene, er at anlegget som skal utnytte energipotensialet i avløpsvannet til Norske Skog Skogn, nå blir en integrert del av renseprosessen til avløpsvannet i stedet for et selvstendig anlegg.

– Vi er godt fornøyde med å ha etablert avtalen med Biokraft. Vi har stor tro på prosjektet, og det er gode synergier med Norske Skogs eksisterende virksomhet på Skogn, sier administrerende direktør Amund Saxrud i Norske Skog Skogn AS.

Den siste biten som må på plass for Biokraft, er å inngå avtaler om leveranser av drivstoffet som skal produseres. – Utgangspunktet for prosjektet har hele tiden vært at biogassen skal brukes i bussene i Trondheim, og til tross for at signalene hele tiden har vært veldig entydige, venter vi fortsatt på den endelige beslutningen. Vi har respekt for at dette er krevende prosesser, men det har nå gått over ett år siden vi leverte tilbudet vårt. Inntil videre er vi tvunget til å vente med endelig investeringsbeslutning og byggestart. Før vi går i gang med byggingen må vi vite at vi har en viss avsetning på biogassen, forklarer Wollan. 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB