Flis varmer nå Trondenes leir

En av Harstads største oljefyrer er slukket for godt. Nå er det miljøvennlig flis som varmer Trondenes leir.

Når en svær gammel oljefyrt varmesentral tas ut av bruk og erstattes med et moderne flisfyringsanlegg er det et miljøtiltak som monner. Omleggingen i Trondenes leir sparer klimaet for påkjenningen av over 1 000 tonn CO2 hvert år, melder Forsvarsbygg.

– Dette er smart fordi det blir billigere for Forsvarssektoren, det er sikkert fordi hele anlegget har fått gamle løsninger erstattet med nytt og det er en stor miljøgevinst i sparte CO2-utslipp. Samtidig har vi brukt 13 millioner på enøktiltak i leiren, forteller Jens Hugo Leiknes fra Forsvarsbygg. Han har i mange år jobbet med å få på plass disse nye løsningene for oppvarming i militære leire.

 

Geir Ove Ropphaugen (t.v.) fra Bioenergy AS og Jens Hugo Leiknes fra Forsvarsbygg nyter synet av miljøvennlig flis som har erstattet den gamle oljefyringen i Trondenes leir i Harstad. Foto: Terje Bartholsen, Forsvarsbygg

Biobrenselanlegget på Trondenes er det andre av tre som settes i drift på kort tid. For noen måneder siden ble et tilsvarende anlegg fyrt opp på Høybuktmoen ved Kirkenes, og snart kan den første flisen tennes for å levere varme til Bodin leir i Bodø. Det fjerde har nylig vært ute på anbud. Det skal etableres på Skjold.

– Vi har jobbet med dette siden 2008 for å finne gode løsninger. Modellen gjør at Forsvarsbygg forplikter seg til å kjøpe en viss mengde varmt sirkulerende vann i tjue år, varmet på miljøvennlig energi. På den måten er det en kommersiell leverandør som bygger og drifter fyringsanlegget og står fritt til å selge fjernvarme også til sivile kunder hvis de har kapasitet til det. Vi har sett at vi har fått mange tilbud med høy kvalitet når vi har hatt konkurransene ute. Så dette er helt klart en interessant modell for alle parter, sier Leiknes.

98 prosent flis

Det er Bioenergy AS som eier og skal drifte fyringssentralene både på Kirkenes, Trondenes og i Bodø. Selskapet har spesialisert seg på salg av vannbåren varme og damp basert på miljøvennlig energi og har foreløpig 21 anlegg i drift landet rundt.

– Her på Trondenes vil 98 prosent av energien komme fra flis, sier direktør Geir Ove Ropphaugen i Bioenergy. I tillegg til flisfyringskjelen er det installert en oljekjel som backup og som kan startes i tillegg hvis det blir behov for mer energi enn flisfyren kan levere.

 Vi har hatt et godt samarbeide med de lokale entreprenørene og Forsvarsbygg i arbeidet. I tillegg samarbeider vi med Statkraft som driver det andre store fjernvarmeanlegget i Harstad og skal ha driftsansvaret for oss også på Trondenes.

Ropphaugen understreker at mange har bidratt i dette prosjektet, blant annet har Enova gitt Bioenergy betydelig støtte til etableringen.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB