Flisanlegg åpnet i Farsund kommune

Tirsdag 16. september ble nok et bioenergianlegg offisielt åpnet i Farsund kommune. Kommunen har nå kun tre oljefyrer igjen.

– Dette er det tredje anlegget vi har levert til Farsund kommune. Det første ble satt i drift for tre år siden, og det andre ble åpnet i vår, sier Jan Topstad i Norsk Bioenergi.

Anlegget, som ble åpnet på tirsdag, vil levere varme til Farsund omsorgssenter, Sunde barnehage og Farsund skole. – Anlegget skal levere 2,4 GWh med varme i året, sier Topstad.

– Dette fører til at vi har sanert bort oljefyrene på omsorgssenteret og på skolen, sier teknisk sjef Sten Otto Tjørve i Farsund kommune til lister24.no.

– Vi har tre oljefyrer igjen i kommunen. Der holder vi på å utrede hva vi skal gjøre. Sannsynligvis blir de erstattet med varmepumper. Dette gjelder Borhaug skole, herredshuset i Vanse og kinoen i Farsund, sier Tjørve.

 

Energisentralen ved Farsund omsorgssenter. Foto: Norsk Bioenergi


Norsk Bioenergi har etablert energisentralen med tilhørende infrastruktur. Investeringen er på i overkant av ni millioner kroner. – Vi selger gjennom avtalen, miljøvennlig varme til de kommunale byggene, på lik linje med om disse skulle vært knyttet opp mot et fjernvarmeanlegg. Avtalen gjelder for 20 år, sier Topstad.

– Flis, som er hovedbrenselskilden i anlegget, hentes fra lokale skogsområder i kommunen, sier Jan Topstad. – Anlegget erstatter oljefyrte kjeler.

Løsningen bidrar til en reduksjon i CO2-utslippene med cirka 700 tonn per år, tilsvarende samlet utslipp for cirka 380 personbiler.

I energisentralen er det montert en Schmid fliskjel på 700 KW som er levert av Tangen Automasjon. En biooljekjel på 1600 KW er spisslast. – Vi venter at flisen vil levere 90 prosent av varmen, sier Topstad.

Flisen som skal benyttes i anlegget, er grot med G 100-kvalitet. Fuktigheten vil ligge på mellom 45 og 55 prosent.– Flissiloen er på cirka 120 m3, og vi forventer et forbruk på cirka 3 000 m3 i året, sier Jan Topstad.
FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB