Flisanlegg åpnet på Nesodden

Onsdag 11. november var det offisiell åpning av energisentralen som skal stå for oppvarmingen av Nesoddtunet bo- og servicesenter og Sunnaas sykehus, i Nesodden kommune i Akershus.

Det var ordfører Nina Sandberg i Nesodden kommune og adm. direktør Einar Magnus Strand på Sunnaas sykehus som sto for åpningen av energisentralen som har vært i drift siden 1. september. – Jeg er glad for denne anledningen til å sette ”miljøet i fokus”, og understreker at dette har vært minst like viktig som at det også er økonomisk fordelaktig, sa Nina Sandberg under åpningen.

 Ordfører Nina Sandberg sto for åpningen av flisanlegget i Nesodden kommune. I bakgrunnen Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS. Foto:  Mette Marit Bratlie

Ordfører Nina Sandberg sto for åpningen av flisanlegget i Nesodden kommune. I bakgrunnen Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS. Foto: Mette Marit Bratlie

 

Sunnaas sykehus HF og Nesodden kommune gikk i 2013 inn for i fellesskap å legge om til et miljøvennlig nærvarmeanlegg for oppvarming av Sunnaas sykehus og Nesoddtunet sykehjem. Med et varmebehov på cirka 4,4 millioner kWh årlig innenfor et begrenset område, var det grunnlag for et felles varmeanlegg.

I tråd med sykehusets og kommunens miljøpolitikk ønsket man å fase ut olje og elektrisk basert fyring, og legge om til mer klimavennlige løsninger. Etter en åpen anbudskonkurranse ble Norsk Bioenergi AS´ prosjekt valgt. Det viste seg å være mest konkurransedyktig når kriteriene pris, leveringssikkerhet og miljø ble lagt til grunn. 

Norsk Bioenergi AS har etablert en energisentral med tilhørende distribusjonsnett. Investeringen er på cirka 16 millioner kroner, og prosjektet får 5 millioner kroner i tilskudd fra Enova. Bioenergiselskapet selger gjennom avtalen, miljøvennlig varme til sykehuset og sykehjemmet. Avtalen gjelder for tjue år.

Skal varme 34 800 m2

– Flisanlegget skal varme opp Sunnaas sykehus som har cirka 23 600 m2 oppvarmet areal i tillegg til svømmebasseng og undervarme helikopter. Oppvarmet areal på Nesoddtunet er på cirka 11 200 m2, sier Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS.

Jan Topstad i Norsk Bioenergi viste rundt i anlegget. Foto: Mette Marit Bratlie

Jan Topstad i Norsk Bioenergi viste rundt i anlegget. Foto: Mette Marit Bratlie

 

– Miljøvennlige løsninger har vært en viktig forutsetning for Sunnaas sykehus og Nesodden kommune. Sammen med leveringssikkerhet var dette vektlagt i vurderingen av hvilke leverandører som skulle benyttes. Flisen, som er hovedbrenselskilden i vårt anlegg, hentes fra lokale skogsområder i fylket, sier Topstad.

I tillegg til å redusere CO2-utslippene med cirka 1 500 tonn per år, gir løsningen også en økonomisk besparelse for kommunen og sykehuset i forhold til dagens løsninger.

– Effekten på biokjelen er på 900 kW og som backup har vi en biooljekjel på 2 MW, sier Topstad til Tekniske Nyheter. – Det er cirka 900 grøftemeter fra fyrrommet frem til videre foredling, sier Topstad.

Fliskjelen er en Schmid UTSR som er levert av Tangen Automasjon.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 37/2015. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB