Flisanlegg igangsatt i Lom kommune

To fliskjeler, hver på 500 kW, varmer nå opp bygg i Lom kommune. Onsdag 14. januar ble det markert at anlegget er i gang.

– Anlegget skal forsyne helseheim, ungdomsskole, bibliotek, flerbrukshus med videregående skole og to privathus med varme. I tillegg skal vi levere varme til Ottadalen mølle fra og med august i år. I første omgang skal vi her varme opp matevann til en dampkjel samt erstatte diesel til korntørking. Total årlig leveranse vil bli i overkant av 2 GWh når anlegget er ferdig utbygd, sier daglig leder Hallvard Helland i Lom Biovarme AS. Han er en av aksjonærene i selskapet som eier og drifter flisanlegget.

De andre aksjonærene i Lom Biovarme er Thorleif Fjeld, Rolv Vaagaasar og Odd Helge Kvamme.


Bildet er fra anlegget til Lom Biovarme. Fra venstre Stian Berg fra ETA Norge AS, daglig leder Hallvard Helland i Lom Biovarme AS og Trond Husan fra Innovasjon Norge, Oppland. Foto: Lom Biovarme

 

Selskapet ble stiftet med bakgrunn i at Lom kommune skulle lyse ut anbud på oppvarming av kommunale bygg. – Etter at det ble kjent at vi skulle bygge anlegget, har vi blitt kontaktet av flere private aktører som ønsker å knytte seg til, sier Helland.

Varig verdiskapning

Under markeringen 14. januar ble det lagt vekt på hva et slikt prosjekt kan bety for lokal verdiskapning, og at tilskuddet til bygging av et slikt anlegg generer varig omsetning og verdiskapning lokalt.

– Dette prosjektet vil generere omsetning for minst 4,5 millioner i byggefasen til firma i Vågå, Lom og Skjåk, innen vi er ferdige til sommeren, sier Helland. – Vi vil også kjøpe varer og tjenester i dette området for anslagsvis 700 000 årlig. I tillegg kommer renteinntekter på lån i lokal bank og skatteinntekter.

Det ble også lagt vekt på at slike prosjekter tilfører ny og verdifull kunnskap om vannbåren varme.

Total byggekostnad er cirka 10,5 millioner. Prosjektet har fått tilskudd fra bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge. – Dette programmet har til nå gitt tilskudd til cirka 100 lokale fjernvarmeprosjekter, sier Helland.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 3/2015. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB