Flisfyringsanlegg på 3 000 kW bygges i Elnesvågen

Ved Tine Meieriet Elnesvågen er nå Bioenergy AS i ferd med å bygge et flisfyringsanlegg på 3 000 kW. Flis skal erstatte naturgass.

Første spadetak ble tatt i midten av juni. Anlegget vil være ferdig bygget på slutten av året. Ved meieriet vil utslippet av CO2 årlig gå ned med 2 420 tonn når flisfyringsanlegget er satt i drift, melder Tine.

 

 

Skisse av anlegget hos Tine Meieriet Elnesvågen. Kilde: Bioenergy AS

 

Meieriet bruker damp til oppvarming i prosessen, og i dag lages dampen ved å brenne gass eller bruke strøm. Bioenergy AS skal både drifte og bygge anlegget som skal bruke flis fra lokalt trevirke for å lage damp.

– Vi skal fyre med lokal flis. Med slik flis er vi også med og bekjemper gjengroingen av landskapet, sier meierisjef  Svein Arne Bjørgum til NRK.

– Varmeeeergi er det største energiforbruket vi har på meieriet. All melk og alle produkter er avhengige av varme. I dag bruker vi om lag to tonn naturgass i døgnet for å lage all varmen vi trenger, sier Svein Arne Bjørgum.

Det er rundt ti år siden en stor naturgasstank ble satt opp ved meieriet, ifølge NRK. Den gang var det et stort framskritt som erstattet oljefyring av anlegget. Nå tas alt nok et skritt videre i miljømessig retning.

Odd Egil Reinås i firmaet Bioenergy føler seg trygg på at den nye metoden for oppvarming skal holde i langt mer enn ti år.

– Vi bygger et flisfyrt dampanlegg. Så det vi jo egentlig bygger er et anlegg som bruker ren skogsflis som brensel. Flisen mates mekanisk inn, forbrennes på en ristbasert bioenergiovn, trykktemperaturen heves og damp oppstår. Den føres så opp i selve meieriet og sørger for oppvarmingen, sier han til NRK.

Normal energiflis

– Flisen som skal brukes i anlegget, er normal energiflis med maks 40 prosent fuktighet, sier Reinås til Tekniske Nyheter.

 

Fakta om anlegget

  • Bioenergy AS skal bygge og investere cirka 17,5 millioner kroner i flisfyringsanlegget.
  • Enovastøtte: 8 millioner
  • Fliskjel: 3 MW
  • Energiproduksjon: 14 GWh
  • Back-up/spisslast: LPG
  • Effekt flisfyringsanlegg: 3 000 kW
  • Flisbehov: Cirka 20 000 m3 per år
  • Fliskvalitet: Normal energiflis maks 40 prosent fuktighet
  • Flissilo: 300 m3     

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 24/2015. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB