Garnisonen i Kirkenes varmes med flis

Et nytt biobrenselsanlegg er satt i drift og leverer vannbåren varme til alle byggene ved Garnisonen i Sør-Varanger.

Forsvarsbygg inngikk i 2012 en avtale med Bioenergy AS om bygging av tre biobrenselsanlegg. Nå er anlegget ved Garnisonen i Sør-Varanger, GSV Kirkenes, i full drift og leverer varmt vann inn i leiren. Avtalen for anlegget ved GSV har en ramme på 20 år til en verdi av 80 til 100 millioner kroner.

Anlegget er satt opp utenfor leirområdet, eies av Bioenergy AS og driftes av Sør-Varanger Kraft. De to andre anleggene oppføres ved Trondenes leir i Harstad og Bodin leir i Bodø.

Bioenergy AS har satt opp anlegget som leverer varmt sirkulerende vann til Høybuktmoen leir. Fra venstre: Per Trygve Stenhaug og Geir-Ove Ropphaugen fra Bioenergy AS, Tor Kristian Pettersen, GSV, Knut Breivik, Jens Hugo Leiknes og Kjell-Martin Høyli fra Forsvarsbygg og Michael Rozmara fra GSV. Foto: Beate Ingebrigtsen, Forsvarsbygg.

– Flisa henter vi lokalt, sier Geir-Ove Ropphaugen fra Bioenergy AS til Tekniske Nyheter. – Vi har kontrakt med selskapet Skoging AS som tar seg av flisleveransen.

I anlegget fyres det med omtrent 98 prosent flis til oppvarmingen isteden for fyringsolje. Det er satt opp en biokjel på 3,0 MW og en oljekjel på 4,5 MW til spisslast og back up. På utsiden av bygget er det en silo som er gravd ned i bakken og rommer cirka 350 m³ flis, og denne fylles hvert 3. døgn. Det totalt energiforbruket er på cirka 7,5 GWh. Miljøgevinsten er en reduksjon på vel 2 240 tonn CO2.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 35/2013. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB