Glade for å ha fått aksept for biofyringsolje som fornybar energiressurs

Det vil fortsatt være tillatt å installere oljekjeler, både før og etter 2020. Kravet er at oljekjeler til boliger kun må benytte biofyringsolje, både som hoved- og spisslast. I større anlegg derimot kan man fortsatt benytte fossil fyringsolje som spisslast. Hovedlast må imidlertid være en fornybar energiressurs, som for eksempel biofyringsolje.

Dette kommer frem i forslaget til TEK 15 som er oversendt fra Direktoratet for byggkvalitet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, melder Fyrtøyet.

– Vi er glade for at vi nå kan fronte biofyringsolje som en fornybar energiressurs, som kan erstatte fossil fyringsolje, sier daglig leder Rolf Munk Blaker i Norsk Varmeteknisk Forening. Foto: Tekniske Nyheter

– Norsk Varmeteknisk Forening har til stadighet bearbeidet Direktoratet for Byggkvalitet med budskapet om at biofyringsolje er en fornybar energiressurs på lik linje med varmepumper og bioenergi (pellets, ved og flis), og at biofyringsolje må behandles i lovverk og forskrifter som en fornybar energiressurs, sier daglig leder Rolf Munk Blaker i Norsk Varmeteknisk Forening.

– Vi er derfor utrolig glade for at vi har lykkes med å få aksept for biofyringsolje som en fornybar energiressurs, med en naturlig konsekvens at det fortsatt vil være tillatt å installere oljekjeler, sier Blaker.

– Vi forventer at fossil gass fortsatt vil omfattes av TEK 10, sier Blaker. – Dette innebærer at fossil gass (naturgass og propan) fortsatt kan benyttes i inntil 40 prosent av behovet for varme, tappevann og ventilasjon i bygg større enn 500 m2 , og minst 60 prosent må være fornybare energiressurser. I bygg mindre enn 500 m2 kan inntil 60 prosent være fossil gass. Her må minst 40 prosent være fornybare energiressurser.

– Vi i Norsk Varmeteknisk Forening synes konklusjonene, som Direktoratet for Byggkvalitet har gjort, er fornuftige. Og vi er glade for at vi nå kan fronte biofyringsolje som en fornybar energiressurs, som kan erstatte fossil fyringsolje, samt at naturgass og propan (fossil gass) fortsatt vil ha en viktig rolle i det norske oppvarmingsmarkedet, sier Rolf Munk Blaker.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB