– Halver utslipp med fornybar diesel!

2G Polar er Eco-1 sitt svar på dårlig luftkvalitet i byer og tettbygde strøk. Den halverer lokale utslipp på de norske dieselbilene som er på veiene i dag.

– Fornybar diesel er et helt nytt biodrivstoff. En familie med dieselbil og 2G Polar på tanken vil slippe ut mindre lokalt enn en bensinbil, sier Geir H Ingeborgrud, daglig leder i Eco-1 til Tekniske Nyheter. – Dette er ment for familien som har en dieselbil, elektrikeren med sin varebil, budbilfirmaer og de som rydder snø med traktor eller henter inn avfall lokalt. Dieselbilen oppgraderes til en langt mer miljøvennlig transportløsning, i tillegg får motoren et langt bedre drivstoff enn dagens fossile diesel.

 

 

Eco-1 bygger ut en kjede med stasjoner som tilbyr fornybar diesel. Foto: Eco-1

 

– Overgang til 2G Polar, fornybar diesel, gir alle dieselbileiere muligheten til å redusere klimagassutslipp med sin egen bil, sier Ingeborgrud. – Med 1,2 millioner dieselbiler på norske veier vil et bytte til fornybar diesel gi øyeblikkelige utslippskutt og stor forbedring av lokal luftkvalitet. I tillegg er endringen på dieselbilen vi har nå, og som må være en del av klimaløsningen. Ikke alle kan velge å kjøpe seg en elbil. Vi velger å levere enn 100 prosent biobasert diesel da den gir best effekt på klimagasskutt. Den også er langt bedre enn fossil diesel på lokale utslipp, vinteregenskaper og snillere med motoren.

Fornybar diesel, 2G POLAR, er sertifisert etter Fornybardirektivet, norske myndigheters krav til biodrivstoff. Dette sikrer sporbarhet og klimanytte fra råvare til ferdigprodukt. Det sikrer at det ikke er i konflikt med matvareproduksjon eller lokalt klima.

– Eco-1 bygger ut en kjede med stasjoner som tilbyr fornybar diesel. Alle med dieselbil kan derfor kutte klimagassutslipp og redusere utslipp av partikler og skadelige stoffer til lokallufta, sier Ingeborgrud.

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 2/2017. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

Publisert: 27.1 2017 FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB