Milepæl for grønt drivstoffskifte

Energiselskapet St1 har i dag meddelt at de vil etablere biodrivstoffproduksjon basert på norsk skogsavfall i samarbeid med Treklyngen. Dermed får vi milliardinvesteringer i norsk industrivirksomhet, som vil levere 50 millioner liter bærekraftig biodrivstoff årlig til det norske markedet.

–  Etableringen av biodrivstoffabrikk på Hønefoss er en milepæl i det grønne skiftet. ZERO har lenge pekt på denne muligheten i Norge. Nå får vi grønn industrivirksomhet på norsk jord, vi får en ny forretningsmulighet for norsk skog, og vi får bærekraftig biodrivstoff som kan bidra til å kutte utslippene i transportsektoren tilsvarende utslipp fra 32 000 biler med fossilt drivstoff, sier daglig leder i ZERO Marius Holm i en pressmelding.

– Fornybart råstoff fra bærekraftig og sertifisert skog er et viktig bidrag for å redusere bruken av fossile ressurser, sier Marius Holm i Zero. Foto:Zero

–  Avgiftsendringer, økt omsetningspåbud og ambisiøse aktører som ST1 og Viken Skog/Treklyngen er forutsetninger for ny industri og økt verdiskapning. Grønne markeder fungerer. Jeg håper regjeringen og støttepartiene i forhandlingene om grønt skatteskifte lar seg inspirere. Fornybart råstoff fra bærekraftig og sertifisert skog er et viktig bidrag for å redusere bruken av fossile ressurser. Å gjøre fossilt drivstoff dyrere er det viktigste tiltaket for å berede grunnen for flere slike prosjekter, sier Holm.

Intensjonsavtalen mellom St1 og Treklyngen/Viken Skog innebærer bygging av det første fullskala produksjonsanlegget for bioetanol på norsk jord, opplyser Treklyngen/Viken Skog. Målet er å bruke allerede eksisterende industriell infrastruktur i byggingen av etanolanlegget i industriområdet på Follum. Anlegget vil få en produksjonskapasitet på 50 millioner liter bioetanol fra cellulose fra rester av lokal skogsindustri.

Produktet er ment for transport, og skal blandes inn i bensin i henhold til myndighetenes varslede krav om økt fornybarandel i drivstoff. Fabrikken vil ha et forbruk på om lag 500.000 kubikkmeter med trevirke hvert år.

Treklyngen er et datterselskap i Viken Skog-konsernet med ansvar for utvikling av fremtidens skogindustri. Treklyngen har allerede varslet storsatsing på produksjon av avanserte bioenergiprodukter og ønsker en effektiv verdikjede på tomta der papirfabrikken på Follum lå tidligere.

Gode nyheter

– Dette er gode nyheter, og det viser at det er muligheter for utvikling av nye miljøvennlige produkter og fremtidig vekst i norsk skogindustri. Biodrivstoff er et av flere tiltak som kan være med å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren, sier næringsminister Monica Mæland (H).

 Klima- og miljøutfordringer gjør at også næringslivet må ha et miljøperspektiv. Skal regjeringen nå sitt langsiktige mål om et lavutslippssamfunn i 2050, krever det grønn omstilling i alle sektorer, mener Mæland.

– Norge kan bli ledende i det grønne skiftet, og da må næringslivet være en viktig del av løsningen. Derfor har vi en strategi for grønn konkurransekraft og det grønne skiftet, og derfor jobber jeg for tiden med en industrimelding hvor vi skal se på hvilken rolle industrien kan spille for å levere løsninger inn mot lavutslippssamfunnet, sier Monica Mæland.

 

Publisert: 19. 8. 2018

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB