Ny fjernvarmesentral kan produsere 40 GWh

– Avtalen med Ullensaker kommune er et gjennombrudd for fjernvarmeutbyggingen på Jessheim, og en viktig avklaring for utbyggere og innbyggere som i flere år har etterlyst og ventet på et godt fjernvarmetilbud, sier administrerende direktør i Pemco Energi, Håkon Knappskog.

Pemco Energi leverer fjernvarme i dag fra tre lokalt plasserte varmesentraler på utbyggingsområdene Jessheim Park, Romsaas og Sagabyen. Disse vil bli erstattet når det nye fjernvarmenettet er klart til å forsyne hele Jessheim sentrum med fjernvarme, melder Enova.

 

Jessheim sentrum skal forsynes med fjernvarme, blant annet basert på flis. Bildet er fra Akershus Energipark. Foto: Enova

 

– Fjernvarmesentralen vi skal bygge er godt egnet til å forsyne langt flere enn de lokale anleggene vi i dag driver. Tomten som fjernvarmesentralen skal bygges på har også utvidelsesmuligheter, som igjen gir oss skalerbarhet for fremtidig utbygging. For Jessheim er det bedre og mer effektivt at fjernvarmeutbyggingen skjer med én stor sentral enn mange små, sier Knappskog.

Mer fornybar energi

Fjernvarme gjør at fornybar kraft som ellers ville vært brukt til oppvarming av bygg, kan brukes der hvor klimanytten er større, for eksempel til å elektrifisere transportsektoren. Enova mener derfor at Jessheim-prosjektet er med på å bygge lavutslippssamfunnet, og bidrar med i overkant av 35 millioner kroner.

– Norge trenger mer fornybar energi i lavutslippssamfunnet, og fjernvarme er og blir en viktig del av løsningen. På 15 år har vi gått fra en situasjon hvor fjernvarme var lite utbredt til at den finnes i de aller fleste byene i Norge. Denne store fjernvarmeutbyggingen har bidratt til at det nå er mulig å fase ut oljefyrene. Vi er stolte over å ha bidratt til denne utviklingen. Prosjekter som dette bidrar både til å redusere klimagassutslipp og til å utjevne effektbruken, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova.

Biobrensel

Den nye fjernvarmsentralen vil være dimensjonert for å produsere varme tilsvarende 40 GWh. Anlegget skal produsere fornybar energi basert på biobrensel.

– Jessheim er et langsiktig satsningsområde for oss, og vi er derfor svært glade for at prosjektet vi har jobbet med siden 2013, endelig realiseres. Nå kan vi endelig tilby utbyggere og innbyggere på Jessheim et helhetlig og fornybart varmetilbud, sier Knappskog.

Pemco Energi opplever økt etterspørsel etter fornybar varme. I årene som kommer, frem mot det varslede oljefyringsforbudet inntrer i 2020, forventer selskapet at etterspørselen vil øke ytterligere.

– Den økte etterspørselen fra aktører med et større varmebehov, forteller oss at dette markedet er i vekst og at myndighetenes forbud mot oljefyring er i ferd med å virke. Vi har investert godt i å vokse i årene som kommer, sier Knappskog.


Publisert: 4.9.2017

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB