Ny kjel kan doble trepelletsforbruket i Norge

Torsdag 7. november foretok byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland den offisielle åpningen av Hafslunds nye anlegg for fjernvarmeproduksjon basert på trepellets, ved Haraldrud varmesentral. Anlegget vil bortimot doble trepelletsforbruket i Norge og øke effektkapasiteten i fjernvarmenettet tilsvarende 15-20 000 leiligheter.

Dette melder Hafslund. Ved Haraldrud varmesentral har Hafslund fjernet en 20 MW kjel fra 1985 som benyttet fossil olje som energikilde, og erstattet den med en 56 MW kjel som kan benytte både pulverisert trepellets (trepulver) og bioolje som brensel. Dette gjør det nye anlegget fleksibelt, og unikt i norsk sammenheng.

– Pulveriseringen av trepelletsen skjer inne på anlegget. Først blir trepelletsen lagret i en silo. Så blir den transport til en kvern og deretter havner den i en pulversilo, sier informasjonssjef Truls E. Jemtland i Hafslund Varme til Tekniske Nyheter. – Som mellomlast er trepulver så å si like enkelt å regulere som olje, mens trepellets i kraft av sin størrelse er langt tregere å regulere opp og ned.


Haraldrud varmesentral i Oslo. Foto: Hafslund

Den nye trepulverkjelen gir økt effektkapasitet i Oslos fjernvarmesystem med en årlig varmeleveranse på 150-200 GWh per år. Den økte fjernvarmekapasiteten bidrar til utfasing av oljefyring i Oslo, og gir en total reduksjon i CO2-utslippene på mellom 40 000 og 54 000 tonn per år. Samtidig reduseres de lokale utslippene. Det gir en betydelig miljøgevinst for Oslo by.

Redusert fossilandel

I 2012 hadde fjernvarmen i Oslo en fossilandel på 6,8 prosent. Dette er en klar forbedring i forhold til de to foregående årene. Med den nye trepulverkjelen på Haraldrud i drift, forventes det at fossilandelen reduseres ytterligere.

– Investeringen i vårt nye trepulveranlegg er et viktig bidrag til å nå det overordnede målet om å fase ut alle fossile energikilder i varmeproduksjonen i Oslo i et normalår, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter. Ved full produksjon vil det være behov for 40 000 tonn pellets per år, tilsvarende cirka 13 tonn per time ved full last. Det vil tilnærmet doble bruken av trepellets i Norge.

Kjøper pellets i det internasjonale markedet

Hafslund kjøper pellets i det internasjonale markedet, og har ikke bundet seg til en leverandør. Pelletsen til Haraldrud varmesentral ankommer Borg havn i Østfold med skip, og lagres i et mellomlager på 4 500 m3. Pelletsen blir deretter transportert til Haraldrud (8-10 lastebiler per døgn ved full produksjon) hvor lasten tippes i en innebygget tippelomme i brenselsbygget. Pelletssiloen er på 2 000 m³.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 35/2013. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB