Nytt bioenergianlegg åpnet i Aurskog-Høland

Nok et bioenergianlegg er nå offisielt åpnet i Aurskog-Høland kommune. Anlegget på Aursmoen gir varme til Aursmoen skole og Aurskog-Finstadbru sportsklubb (AFSK).

Det er Aurskog-Høland Nærvarme som har bygget anlegget. Kommunen har vært med i prosessen fra start til slutt.

Anlegget ble åpnet med øks. Fra venstre: Sigurd Dahl fra Aurskog-Høland Nærvarme (AHN), ordfører i Aurskog-Høland kommune Roger Evjen og Simen Heggedal fra AHN. Foto: Aurskog-Høland kommune

Fagansvarlig for skogbruk, Stian Sandbekkbråten, hadde mye positivt å si om de lokale entreprenørene. – Det er imponerende hva disse karene har klart å få til på kort tid. Ikke minst med tanke på at de også har bygget et tilsvarende anlegg på Kjelle vgs i samme periode. Satsingen til disse fire gårdbrukerne er helt i tråd med hva kommunen, landbruket og Innovasjon Norge ønsker. Her får vi miljøvennlig, lokalprodusert energi som gir omsetning av lokalt trevirke, lokal verdiskapning og stor reduksjon av klimagassutslippene, sier han i en pressemelding.

Åpnet med øks

Ordfører Roger Evjen åpnet anlegget på en litt annen måte en vanlig. Saksen ble byttet ut med øks. – Jeg vil gratulere alle med jobben, og det er flott alt det dere har fått til. Det er en stor dag for alle involverte og hele kommunen, sa han.

– Jeg er glad for at dette bioenergianlegget ble bygget av lokale aktører. Det er viktig å skape nye arbeidsplasser for hele kommunen, og det har vi klart i dette prosjektet. Dette har vært et godt samarbeid mellom lokale aktører og kommunen. I dag gir dette miljøvennlig energi til Aursmoen skole og idrettslaget. Det blir ikke mye bedre enn dette.

Dette er eierne av Aurskog-Høland Nærvarme (AHN) samt ordføreren i Aurskog-Høland kommune. Fra venstre: Sigurd Dahl, (AHN), Jarle Nordli (AHN), ordfører i Aurskog-Høland kommune Roger Evjen, Simen Heggedal (AHN) og Pål Morten Mjåland (AHN). Foto: Aurskog-Høland kommune

Fram til nå har Aurskog-Høland kommune dekket varmebehovet på Aursmoen barne- og ungdomsskole med fossil fyringsolje og elektrisitet. Idrettslaget har brukt elektrisitet og fossil gass for å varme opp henholdsvis hallen og kunstgressbanen. Totalt har dette gitt utslipp av cirka 360 tonn CO2-ekvivalenter per år.

– Nå som kommunen og AFSK får varme kun fra fornybar energi, i form av flis (og eventuelt biofyringsolje som spisslast), vil klimagassutslippene tilsvare rundt 30 tonn CO2 -ekvivalenter per år. Ved omleggingen til flisfyring har dermed Aurskog-Høland kommune og AFSK redusert klima gassutslippene med over 90 prosent for disse byggene, sier Stian Sandbekkbråten.

Aurskog-Høland kommune har en klima- og energiplan, og den følges opp. – Vi ønsker å være ”framoverlente” og fortsette å ta i bruk fornybar energi etter hvert. Nå etter åpningen av bioenergianlegget på Aursmoen, vil cirka 35 prosent av kommunens totale energibehov komme fra bioenergi, sier Sandbekkbråten. – I tillegg til dette anlegget kjøper kommunen bioenergi til Bjørkelangen ungdomsskole samt til barne- og ungdomsskole, sykehjem og bokollektiv på Hemnes.

Beregninger viser at bioenergianlegget vil levere cirka 1 550 000 kWh per år til kommunen og AFSK. Bioenergianlegget består av to fliskjeler på henholdsvis 350 kW og 500 kW som brukes til grunnlast. I tillegg er det installert en biooljekjel på 1 500 kW som skal være backup og spisslast.

– Det vil si at bioolje kun vil bli brukt på veldig kalde dager eller dersom det blir driftsproblemer med fliskjelene, sier Sandbekkbråten.

–  Vi valgte to fliskjeler fordi vi har en veldig variabel belastning på anlegget på grunn av kunstgressbanen. Vi bruker kun en av kjelene når vi har behov for mindre effekt, sier Jarle Nordli i Aurskog-Høland Nærvarme.

– Anlegget har en flissilo på 200 m3, og vi regner med å bruke cirka 2 100 m3 flis i løpet av en sesong, sier Nordli. – Flisa vil ha en fuktighet på mellom 33 og 40 prosent.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 40/2015. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

 

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB